Időállapot: közlönyállapot (1997.V.28.)

57/1997. (V. 28.) OGY határozat

a magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság jelentésének elfogadásáról * 

A magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság jelentése kapcsán az Országgyűlés az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a jelentést elfogadja és megállapítja:

a) az „olajgate” ügyként köztudatba került vizsgálat nem az olajkereskedelemről szól, maga az elnevezés félrevezető;

b) az Oroszországból történő olajvásárlások következtében előállt külkereskedelmi deficit magyar áruk oroszországi eladásával történő csökkentésére tett erőfeszítések Magyarország érdekeit szolgálták, de eredménytelenek voltak. Az Országgyűlés határozottan támogatja a tárgyalások folytatását és a megoldás keresését;

c) az ügyben megvádolt cégek és magánszemélyek esetében a vizsgálat törvénysértést nem tárt fel.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1997. június 15-ig

a) tájékoztassa az Országgyűlés Gazdasági bizottságát a volt Szovjetunióval szemben transzferábilis rubelben keletkezett, Oroszország által átvállalt követelések érvényesítésének helyzetéről és a további lehetőségekről;

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek a köztisztviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályai módosítására vonatkozó javaslatát terjessze az Országgyűlés elé.

3. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére