Időállapot: közlönyállapot (1997.VI.4.)

60/1997. (VI. 4.) OGY határozat

a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről * 

Az Országgyűlés

1. egyetért egyes békében is működő hazai gyakorló- és lőterek külföldi fegyveres erők által gyakorlat, lövészet, kiképzés (a továbbiakban: gyakorlat) céljából, térítés ellenében történő igénybevételével;

2. egyetért azzal, hogy e gyakorlatokra - bár azok nem minden esetben minősülnek békepartnerségi (PfP) vagy ilyen szellemű tevékenységnek - a Magyar Köztársaság az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállására vonatkozó Megállapodást (a továbbiakban: PfP SOFA) és annak Kiegészítő jegyzőkönyvét alkalmazza;

3. felhívja a Kormányt, hogy évente határozatban intézkedjen a térítéses igénybevételhez szükséges fontosabb végrehajtási feladatokról, a külföldi résztvevőkkel történő megállapodások, illetve nyilatkozatok előkészítéséről, azok tárgyalásával, megkötésével kapcsolatosan a honvédelmi miniszter felhatalmazásáról;

4. felhívja a Kormányt, hogy az igénybevételről szóló megállapodásokban rögzítse:

- az igénybevétel tartalmát és célját olyan részletességgel, hogy megállapítható legyen, hogy az honvédelmi, gazdasági, környezetvédelmi, természetvédelmi és más fontos állami érdeket nem sért, vagy veszélyeztet,

- a külföldi résztvevő által történő térítés kötelezettségét, annak módját, határidejét,

- az igénybevételi díj összetevőit, különösen a gyakorló- és lőtérhasználat utáni díjat, a harcbiztosító és logisztikai támogatásért fizetendő térítést, a külföldi félnek biztosított anyagok és szolgáltatások ellenértékét,

- az igénybevételi díj mértékét úgy, hogy a térítéses igénybevétel nyereséges legyen, az elszámolás módját pedig úgy, hogy a bevételt az alaptevékenységtől elkülönítve lehessen elszámolni,

- a külföldi résztvevők hazai területen történő szállításával és közúti mozgásával kapcsolatos tevékenység során a Magyar Honvédség csapataira vonatkozó előírások és rendszabályok megtartását,

- a PfP SOFA alkalmazására történő kötelezettségvállalást,

- a megállapodás érvényességének idejét és a megszüntetésével kapcsolatos előírásokat;

5. egyetért azzal, hogy a megállapodások a hazai jogszabályokkal és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban, tartalmazhatnak további feltételeket. Így különösen:

- kötelezettségvállalást a külföldi résztvevők által a kijelölt ellátó szervezeten keresztül beszerzett áruk és szolgáltatások általános forgalmi adójának visszatérítésére,

- megállapodást arról, hogy a külföldi résztvevő az általa okozott károkért teljes felelősséggel tartozik,

- a külföldi fél által, a magyar fél javára vállalt eltéréseket a PfP SOFA tartalmától;

6. felhívja a Kormányt, hogy az 1. pontban jelzett gyakorlatokhoz szükséges határátlépéshez az Országgyűlés előzetes hozzájárulását 1998-tól évenként, a két- és többoldalú megállapodások keretében végrehajtásra kerülő csapatmozgásokkal együtt kérje, és a 3. pont szerinti határozatát az Országgyűlés hozzájárulását követően haladéktalanul hozza meg;

7. felhívja a Kormány, hogy intézkedjen az egyes gyakorlatokból származó - a kiadásokkal csökkentett - bevétel 6%-ának az érintett önkormányzatok részére, 5%-ának pedig környezetvédelmi célokra történő biztosításáról.

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére