Időállapot: közlönyállapot (1997.VI.18.)

63/1997. (VI. 18.) OGY határozat

a magyar agrár-exporttámogatás rendezésének elősegítésére hivatott eseti bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése alapján eseti bizottságot hoz létre a GATT-tal (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény) 1992-ben kötött megállapodásnak a magyar agrárágazatra vonatkozó hibás adatai okainak feltárására, illetőleg a megállapodás hibás részeinek orvoslását elősegítő javaslat kimunkálására.

2. A bizottság elnevezése: Az 1992. évi GATT-megállapodás hibáinak orvoslását elősegítő bizottság.

3. A bizottság megbízatása kiterjed az 1. pontban említett, az akkori Kormány által aláírt megállapodás előkészítésének és megkötésének minden, a feladattal összefüggő kérdés tisztázására (iratbekérés, meghallgatás, nemzetközi szervezet megkeresése stb.) és a tényállás meghatározására. A bizottság feladatának teljesítéséről jelentést és országgyűlési határozati javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé.

4. A bizottság 11 főből áll, a következők szerint:

MSZP 4 fő,
SZDSZ 2 fő,
FKGP 1 fő,
KDNP 1 fő,
FIDESZ-MPP 1 fő,
MDF 1 fő,
MDNP 1 fő.

5. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házszabály 35. §-ának (2) bekezdése alkalmazásával a Házbizottság tesz indítványt az Országgyűlésnek.

6. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg. Feladatának teljesítéséhez szakértők közreműködését veheti igénybe. A bizottság működésének költségeit az Országgyűlés saját költségvetéséből biztosítja.

7. A bizottság megbízatása feladatának teljesítéséig tart.