Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.17.)

72/1997. (VII. 17.) OGY határozat

a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - benyújtott támogatás iránti igényt elfogadja, és 1997. évben a három közalapítvány támogatását - a Műsorszolgáltatási Alapba az üzemben tartási díjon kívül, valamennyi egyéb jogcímen befolyó bevételek terhére - másfél százalékig terjedően kiegészíti.

2. A Műsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az egyes média közalapítványokat megillető 1/3%-a mindenkori átutalásával egy időben az átutalt összeg 50%-ának megfelelő értékben további támogatást folyósít egyéb bevételei terhére, ideértve e határozat hatálybalépése előtti átutalások kiegészítését is.

3. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére