Időállapot: közlönyállapot (1997.X.3.)

84/1997. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő bizottságának létrehozásáról szóló 63/1995. (VI. 17.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

Deutsch Tamás helyett

dr. Szájer Józsefet

a bizottság tagjává megválasztja.