Időállapot: közlönyállapot (1997.X.8.)

86/1997. (X. 8.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről * 

I.

Az Országgyűlés az Alkotmány 28/C. §-ának (4) bekezdése alapján - a Kormány kezdeményezésére - ügydöntő országos népszavazás megtartását rendeli el az alábbi kérdésekben a mellékletben meghatározott szavazólapminta szerint:

1. Törvényformát nem igénylő, országos jelentőségű, az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés eldöntése céljából:

- „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?”

2. A termőföldről szóló törvény szabályozási elveinek meghatározása céljából:

- „Egyetért-e azzal, hogy hazai szövetkezet és más belföldi gazdálkodó szervezet termőföldtulajdont szerezhessen, ha tartósan mezőgazdasági tevékenységet folytat?”

- „Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy továbbra se szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról népszavazás nem dönt?”

II.

A népszavazással kapcsolatos eljárás határidői, határnapjai:

1. a választók nyilvántartását a szavazás napja előtti 18. naptól a 11. napig kell közszemlére tenni, a választópolgárok értesítésére a népszavazás elrendeléséről, a szavazás napjáról és a szavazóhelyiség címéről legkésőbb a szavazás napja előtti 18. napig kerül sor.

2. a választási szervek megbízott tagjait az országgyűlési képviselettel rendelkező pártok a szavazás napja előtti 18. napig jelenthetik be.

III.

Az Országgyűlés felkéri a köztársasági elnököt, hogy az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján tűzze ki a népszavazás időpontját. Az Országgyűlés a népszavazás napjának 1997. november 16-át javasolja.

Melléklet a 86/1997. (X. 8.) OGY határozathoz

(A népszavazás szavazólapjának mintája)

SZAVAZÓLAP

Országos népszavazás

.................... (év) ............................... (hónap) ......... (nap)

Érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet!

1. Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?
IGEN NEM
2. Egyetért-e azzal, hogy hazai szövetkezet és más belföldi gazdálkodó szervezet termőföldtulajdont szerezhessen, ha tartósan mezőgazdasági tevékenységet folytat?
IGEN NEM
3. Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy továbbra se szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról népszavazás nem dönt?
IGEN NEM
A válaszra szavazni a válasz alatti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például: X , + .

  Vissza az oldal tetejére