Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.6.)

91/1997. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1996. március 1. és 1997. március 10. közötti tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1996. március 1. és 1997. március 10. közti tevékenységéről szóló beszámolót.

2. Az Országgyűlés felszólítja a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumát, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 66. §-ában rögzített hatáskörében maradéktalanul tegyen eleget tulajdonosi képviseleti jogosítványából eredő kötelezettségeinek, és kellő határozottsággal járjon el annak érdekében, hogy a Magyar Televízió Részvénytársaság a jövőben a beszámolóban jelzett mulasztások és törvénysértések nélkül, a közszolgálati céloknak megfelelően, pénzügyileg átláthatóan és takarékosan működjék.

Az Országgyűlés felkéri a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumát, hogy a beszámoló kiegészítéseként, a beszámolási időszakot követően e célból hozott határozatairól és intézkedéseiről 1997. november 1-jéig tájékoztassa az Országgyűlést.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a Magyar Televízió Részvénytársaság versenyképessége érdekében végrehajtandó létszámleépítés pénzügyi fedezetének biztosítására.


  Vissza az oldal tetejére