Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.6.)

93/1997. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának a közalapítvány létrejötte óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóról és az abból adódó feladatokról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának a közalapítvány létrejötte óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a Magyar Rádió Részvénytársaság versenyképessége érdekében végrehajtandó létszámleépítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

3. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumát, hogy az a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) keretei között szorgalmazza a Magyar Rádió Részvénytársaság átalakítását versenyképes, népszerű, pénzügyileg átláthatóan, hatékonyan és takarékosan működő nemzeti közszolgálati rádióvá.

4. Az Országgyűlés indokoltnak tartja, hogy a Magyar Rádió Részvénytársaság - a Magyar Rádió Közalapítvány útján, az Rtv. 75. §-ának (2) és 149. §-ának (2) bekezdése alapján - művészeti együtteseinek és külföldre szóló adásainak fenntartására költségvetési támogatásban részesüljön.