Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.6.)

96/1997. (XI. 6.) OGY határozat

mentelmi jog fenntartásáról * 

Az Országgyűlés Hajdú János országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Szentesi Városi Bíróság B.182/1997. számú megkeresésével érintett ügyben fenntartja.