Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.12.)

100/1997. (XI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság korábban megüresedett elnöki helyére

dr. Surján Lászlót

a bizottság elnökévé,

a Gazdasági bizottság korábban megüresedett alelnöki helyére

dr. Latorcai Jánost,

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság korábban megüresedett alelnöki helyére

dr. Isépy Tamást,

a bizottság elnökévé,

a Költségvetési és pénzügyi bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

Csépe Bélát,

a Mezőgazdasági bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

Ivanics Istvánt,

az Önkormányzati és rendészeti bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Pálfi Dénest,

a Kulturális és sajtó bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

Deutsch Tamást,

az Oktatási, tudományos, ifjúsági és sport bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Kovács Kálmánt,

a Nemzetbiztonsági bizottság korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Pálfi Dénest,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

Pokorni Zoltán helyett

Sasvári Szilárdot,

az Alkotmány- és igazságügyi bizottságba

Deutsch Tamás helyett

dr. Rubovszky Györgyöt

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére