Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.26.)

105/1997. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás megerősítéséről * 

1. Az Országgyűlés

a) megerősíti a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységéről szóló, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodást;

b) elhatározza, hogy a Keretmegállapodás Magyar Köztársaság általi megerősítése alkalmával az Európai Beruházási Bank (EIB) pénzügyi piaci eszközeinek magyarországi elbírálására vonatkozó - bemutatott szövegű - értelmező levél EIB részére történő elküldésére kerül sor a Magyar Köztársaság részéről. Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az értelmező levelet a Magyar Köztársaság nevében aláírja és azt az EIB-nek elküldje;

c) felkéri a köztársasági elnököt a megerősítésről szóló okirat kiadására;

d) felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján a Keretmegállapodás mielőbb törvénybe iktatása érdekében, annak hatálybalépését követően, haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé a Keretmegállapodásról szóló törvényjavaslatot.

2. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére