Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.17.)

113/1997. (XII. 17.) OGY határozat

a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott, az 1989. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezményhez fűzött nyilatkozat visszavonásáról * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Népköztársaság által a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott Egyezmény 1. Cikk B. fejezetének (1) bekezdéséhez fűzött - az Egyezmény alkalmazásában területi korlátozást jelentő - nyilatkozatot visszavonja;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy írásban értesítse az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárát, hogy a Magyar Köztársaság - az Egyezményből fakadó kötelezettségei szempontjából - a menedékjogról szóló törvény hatálybalépésének napjától az Egyezmény 1. Cikk B. fejezet (1) bekezdésének b) pontját alkalmazza.