Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.17.)

114/1997. (XII. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Honvédelmi bizottságba

Kaszás Tibor korábban megüresedett tagsági helyére

dr. Páris Andrást

a bizottság tagjává

megválasztja.