Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.18.)

123/1997. (XII. 18.) OGY határozat

az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról * 

Az Országgyűlés az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza az Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvényben a X. Miniszterelnökség fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Egyházak támogatása alcím, 3. Egyházi személyek járulékfizetése előirányzat-csoport keretében jóváhagyott összeget 50 millió Ft-tal az általános tartalék terhére megemelje.