Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.18.)

124/1997. (XII. 18.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról * 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az Országgyűlés a fegyveres erők létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Magyar Honvédség rendszeresített személyi állományának létszáma *  békében legfeljebb:Megnevezés

Szerve-
zeteinél
Rendel-
kezési állomány-
ban
Felső-
oktatási
taninté-
zetek hallgatói


Összesen
Tiszt 8 420 2 930 11 350
Zászlós és tiszthelyettes 9 700 1 500 11 200
Szerződéses állomány 5 330 5 330
Sorállomány 20 500 20 500
Felsőoktatási tanintézetek hallgatói 1 240 1 240
Honvédségi közalkalmazottak 9 200 9 200
Mindösszesen 53 150 4 430 1 240 58 820

2. A Határőrség rendszeresített személyi állományának létszáma békében legfeljebb:


Megnevezés
Szerve-
zeteinél
Rendel-
kezési állomány-
ban

Hallgatók

Összesen
Tiszt 2 353 188 2 541
Zászlós és tiszthelyettes 7 958 394 8 352
Felsőoktatási tanintézetek hallgatói 145 145
Szakközépiskolai hallgató 300 300
Közalkalmazott, köztisztviselő 2 662 2 662
Mindösszesen 12 973 582 445 14 000

3. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter, hogy a Magyar Honvédség, valamint a Határőrség szervezeteinél szolgálatot teljesítő tiszt, valamint zászlós és tiszthelyettes állománykategóriák között - szükség esetén - az 1., illetve 2. pontban meghatározott létszámon belül 2-3%-os átcsoportosítást hajtson végre.

4. A fegyveres erők az 1. és a 2. pontban foglalt rendszeresített létszámot 1998. április 30-ig érjék el. A Határőrség a 2. pontban foglalt rendszeresített létszámkereteket a költségvetési törvényben megállapított létszámhatárokig töltheti fel.

5. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a fegyveres erők 1997. év végi részletes bontású létszámáról szóló 29/1997. (III. 28.) OGY határozat, továbbá a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat 5. a) pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére