Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.18.)

125/1997. (XII. 18.) OGY határozat

a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében Létrehozott Eseti Bizottság jelentéséről * 

1. Az Országgyűlés a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében Létrehozott Eseti Bizottság jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megállapítja:

- Magyarországon a kábítószerhelyzet mennyiségi és minőségi jellemzői az elmúlt néhány évben kedvezőtlenül megváltoztak. Nőtt a kábítószerek kereslete és kínálata, a fiatal korosztályok körében terjed a kábítószer-fogyasztás. Hazánk már tranzit- és célországa is az illegális kábítószerkereskedelemnek;

- a kábítószer-problémával kapcsolatos jogszabályaink alapvetően harmonizálnak a vonatkozó ENSZ és egyéb nemzetközi normákkal, büntetőjogi rendelkezéseink szigorúak, de nem kellően differenciáltak; a kábítószer-fogyasztás terjedésére, a bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásokra és az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékunkra figyelemmel azonban korszerűsíteni kell a tárgykör jogszabályait;

- a kábítószer-problémával foglalkozó egészségügyi, szociális, oktatási, rendészeti, jogi, bűnüldözési és büntetés-végrehajtási intézményrendszer fejlesztésre szorul;

- a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság annak ellenére, hogy sokoldalú és számos területen a kábítószer-politika nagyobb szakszerűségét előmozdító tevékenységet folytatott, alapvetően nem teljesítette a 1013/1991. (II. 28.) Korm. határozatban előírt feladatait.

3. Az Országgyűlés szükségesnek tartja:

- a kábítószer-fogyasztás terjedésének megakadályozása érdekében átfogó, összehangolt és multidiszciplináris, a kereslet-, kínálat- és ártalomcsökkentés egyensúlyára, az állam és az önkormányzatok tevékenységére, valamint a helyi közösségek és a civil szervezetek szerepvállalására épülő nemzeti kábítószer-stratégia kidolgozását;

- a kábítószer-visszaéléssel összefüggő, költségvetési pénzeszközökből finanszírozott megelőzési, kezelési és rehabilitációs programok értékelő vizsgálatát;

- a kábítószerkérdéssel kapcsolatos jogszabályok, különösen a Büntető Törvénykönyv 282. és 282/A. §-ainak a felülvizsgálatát;

- a kábítószer-problémával foglalkozó egészségügyi, szociális, oktatási, rendészeti, jogi, bűnüldözési és büntetés-végrehajtási intézményrendszer, továbbá a tárgykörrel kapcsolatos szakemberképzés fejlesztését, a fejlesztések pénzügyi feltételeinek biztosítását;

- a drogbetegek kezelésére vonatkozó egészségügyi finanszírozási rendszer kidolgozását.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt:

- utasítsa a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságot, hogy tevékenységéről készítsen beszámolót a Kormány számára 1998. január 31-ig;

- vizsgálja felül a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság szervezetét és működésének feltételeit - a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság összefoglalójának ismeretében, a nemzetközi gyakorlatra, az ENSZ és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira is figyelemmel - 1998. február 28-ig;

- utasítsa a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságot a nemzeti kábítószer-stratégia kidolgozására 1998. március 31-ig;

- utasítsa az érintett tárcákat a kábítószerkérdéssel összefügg tárcaszintű jogalkotási ütemterv és intézkedési terv elkészítésére 1998. március 31-ig;

- készítse elő a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosásáról, felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobozásáról szóló 1990. évi Európa Tanácsi Egyezmény és a tárgykörrel összefüggő egyéb európai egyezmények ratifikációját;

- utasítsa az érintett tárcákat a kábítószer-visszaéléssel összefüggő költségvetési pénzeszközökből finanszírozott megelőzési, kezelési és rehabilitációs programok, valamint a Büntető Törvénykönyv 282/A. §-ának végrehajtási tapasztalataival kapcsolatos értékelő vizsgálatok megszervezésére 1998. január 31-ig;

- a drogbetegek kezelésére vonatkozó egészségügyi finanszírozási rendszer kidolgozására 1998. január 31-ig;

- tegyen intézkedéseket a jelentésben szereplő további javaslatokban megfogalmazott feladatok megvalósítására.

5. Az Országgyűlés a Kábítószer-fogyasztás Visszaszorítása Érdekében Létrehozott Eseti Bizottság működését a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig meghosszabbítja.

A bizottság feladatai:

- együttműködés a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottsággal a nemzeti kábítószer-stratégia tervezetének elkészítésében;

- az országgyűlési határozatban előírtak végrehajtásának, a hazai kábítószer-fogyasztás alakulásának a kábítószerkérdéssel foglalkozó intézmények munkájának figyelemmel kísérése.

A bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet 1998. március 31-ig az Országgyűlés elé terjeszt.


  Vissza az oldal tetejére