Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.18.)

126/1997. (XII. 18.) OGY határozat

a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló UNIDROIT egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormányának képviselője által Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt, a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló UNIDROIT egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény);

2. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Egyezmény 3. és 5. Cikkéhez az alkalmazandó jog kérdésében, 16. Cikkéhez az eljáró szervek vonatkozásában a következő nyilatkozatot tegye:

„Nyilatkozat

A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy - figyelemmel a magyar jog rendelkezéseire - a kulturális értékű tárgyak visszaszerzésére vonatkozó igények nem évülnek el.

Az egyezmény 16. Cikke szerinti eljárások közül a Magyar Köztársaság a (c) alatti eljárást választja, ennek megfelelően az igényeket a diplomáciai vagy konzuli csatornákon keresztül kell megtenni. A Magyar Köztársaságban a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a megbízott illetékes hatóság, amely a tulajdonjogi kérdések rendezésére illetékes Fővárosi Bírósághoz továbbítja az igényeket.”

3. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot állítsa ki;

4. megbízza a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratot helyezze letétbe, és ezzel egyidejűleg a 2. pontban foglalt Nyilatkozatot a Magyar Köztársaság nevében tegye meg;

5. megbízza a művelődési és közoktatási minisztert, hogy az Egyezmény 17. Cikkében meghatározott, a kulturális értékű tárgyak kivitele tekintetében mérvadó jogról szóló értesítést a külügyminiszter útján küldje meg az Olasz Köztársaság Kormányának.


  Vissza az oldal tetejére