Időállapot: közlönyállapot (1998.III.16.)

1998. évi XIV. törvény

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról * 

1. § A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja a következő 21. és 22. alpontokkal egészül ki:

[26. § E törvény alkalmazásában

c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek:]

„21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,

22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;”

2. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére