Időállapot: közlönyállapot (1998.III.23.)

1998. évi XVII. törvény

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: Vámtv.) 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem kereskedelmi forgalom egyes szabályai)

„1. Nem kereskedelmi mennyiségű a vámáru behozatala, illetve áru kivitele a természetes személy által külföldről behozott, külföldre kivitelre kerülő, valamint részére fuvarozó vagy posta közreműködésével külföldről ellenszolgáltatás nélkül beküldött, illetőleg megbízásból - fuvarozó vagy posta közreműködésével - külföldre ellenszolgáltatás nélkül kivitelre kerülő alábbi mennyiségben:

- szeszes italok: 1 liter szeszes ital, és
1 liter bor, és
5 liter sör
- dohánygyártmány: 500 db szivarka, vagy
100 db szivar vagy
500 g dohány

- kávé, tea, kakaó, továbbá valamennyi fűszernövény és keveréke - kivéve a fűszerpaprika és keveréke - 1-1 kg

- egyéb árukból: 5 000 Ft-ig fajtánként 10 db
20 000 Ft-ig fajtánként 5 db
50 000 Ft-ig fajtánként 2 db
50 000 Ft felett fajtánként 1 db
- gépjármű: családonként 1 db/év

Az itt felsorolt „egyéb áruk”-ra meghatározott mennyiségi korlátozás az áru kivitele esetén csak akkor érvényesül, ha azok kereskedelmi forgalmára mennyiségi korlátozást tartalmazó előírás van hatályban.”

2. § A Vámtv. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem kereskedelmi forgalom egyes szabályai)

„4. Az 1-2. pontban foglaltakon túlmenően természetes személy részére vámkezelhetők azok az áruk is, amelyek

a) devizajogszabályok szerint vagyoni értéknek minősülnek, és amelyek kivitelét, behozatalát ezen jogszabályok lehetővé teszik, vagy

b) a vámjogszabályban meghatározott értéket meghaladják, de azok vámkezelését ideiglenes kivitelben, visszahozatali kötelezettséggel kérik.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére