Időállapot: közlönyállapot (1998.VII.1.)

1998. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról * 

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-ának végrehajtása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

Belügyminisztérium,

Szociális és Családügyi Minisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Gazdasági Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Környezetvédelmi Minisztérium,

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,

Külügyminisztérium,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,

Oktatási Minisztérium,

Pénzügyminisztérium.

2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály

a) Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, művelődési és közoktatási minisztert említ, ott a kulturális ágazat irányításával kapcsolatosan Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, illetve nemzeti kulturális örökség miniszterét, egyéb esetekben Oktatási Minisztériumot, illetőleg oktatási minisztert,

b) Népjóléti Minisztériumot, népjóléti minisztert említ, ott az egészségügyi ágazat irányításával kapcsolatosan Egészségügyi Minisztériumot, illetőleg egészségügyi minisztert, egyéb esetekben Szociális és Családügyi Minisztériumot, illetőleg szociális és családügyi minisztert;

c) Munkaügyi Minisztériumot, munkaügyi minisztert említ, ott - a szakképzés kivételével - Szociális és Családügyi Minisztériumot, illetőleg szociális és családügyi minisztert, a szakképzés irányításának koordinálásával kapcsolatosan Oktatási Minisztériumot, illetőleg oktatási minisztert,

d) Földművelésügyi Minisztériumot, földművelésügyi minisztert említ, ott Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert,

e) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot, környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert említ, ott a területfejlesztés és építésügy - a műemlékvédelem kivételével - ágazati irányításával kapcsolatosan Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, illetőleg földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, a műemlékvédelem ágazati irányításával kapcsolatosan Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, illetve nemzeti kulturális örökség miniszterét, egyéb esetekben Környezetvédelmi Minisztériumot, illetve környezetvédelmi minisztert,

f) Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumot, ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisztert említ, ott Gazdasági Minisztériumot, illetőleg gazdasági minisztert kell érteni.

3. § (1) E törvény az új Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba. * 

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény, valamint az ezt módosító 1990. évi LXVIII. törvény 8. §-a, az 1994. évi LVI. törvény és az 1996. évi LXXIV. törvény 1. §-a. Ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. és 2. számú melléklete ,,XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” fejezettel egészül ki.

4. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Kormány - az e törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül - köteles az Országgyűlés elé terjeszteni.

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a költségvetési törvény keretei között - az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezethez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

6. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. § a)-f) pontjában jelölt minisztériumokat kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére