Időállapot: közlönyállapot (1998.IX.25.)

1998. évi XLI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) egyes rendelkezéseit a következők szerint módosítja:

1. § Az Áht. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány június 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést a következő évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányairól.”

2. § Az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyminiszter augusztus 31-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 15-ig - terjeszti a Kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét.”

3. § Az Áht. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány szeptember 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-ig - benyújtja az Országgyűlésnek a következő évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november 15-ig - kell az Országgyűlésnek benyújtani.”

4. § Az Áht. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„70. § A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület).”

5. § Az Áht. 84. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A társadalombiztosítási költségvetések irányelveit a Kormány állapítja meg, és arról a következő évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányairól szóló tájékoztatóval együtt június 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést.”

6. § Az Áht. 85/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről szóló törvényjavaslatot a költségvetési törvényjavaslattal együtt szeptember 30-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-ig - benyújtja az Országgyűlésnek, és megküldi az Állami Számvevőszéknek.”

7. § Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére