Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.6.)

1998. évi LIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992. október 9-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992. október 9-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. (A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1998. január 13-án megtörtént.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992. október 9-én aláírt Egyezmény módosításáról

1. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, 1992. október 9-én aláírt Egyezmény az alábbiak szerint módosul:

Az Egyezmény 3. Cikk 1. bekezdése a következően hangzik:

„A Szerződő Felek átveszik azt a harmadik országbeli személyt, aki az osztrák-magyar államhatárt jogellenesen lépte át, függetlenül attól, hogy vele szemben beutazási tilalom áll-e fenn, vagy azon Szerződő Állam területén jogszerűen vagy jogellenesen tartózkodott, ahonnan az államhatárt átlépte.”

2. Cikk

Ez a Megállapodás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, miután a Szerződő Felek írásban, diplomáciai úton tájékoztatták egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges mindenkori belső állami előírásoknak eleget tettek.

Készült Bécsben, 1997. április 17-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. február 12-től kell alkalmazni.

(2) E törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére