Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.24.)

1998. évi LXXXII. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról * 

1. § A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 301. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 220. § (3) bekezdésében és a 229. § (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetési tilalomra vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az azonos részvénysorozatba tartozó részvények közötti, illetve nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályában a névre szóló részvényekhez kapcsolódó szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során tett különbségtétel e törvény hatálybalépését követően kerül meghatározásra.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére