Időállapot: közlönyállapot (1999.V.14.)

1999. évi XLVII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 50. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Külföldi származású mustot, mustsűrítményt, bort, szénsavas bort, likőrbort és borpárlatot csak akkor szabad továbbfeldolgozásra, fogyasztásra vagy bérmunka céljából behozni, ha annak minősége a származási helyén hatályos jogszabályoknak és e törvény előírásainak megfelel. Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, szükség van az OBI minősítésére is. A minősítést a külkereskedelmet bonyolítónak szállítmányonként kell kérnie, a minősítés bizonylatát pedig át kell adnia a forgalomba hozó vagy felhasználó szervnek.

(2) Nemzetközi szerződés alapján akkor mellőzhető az OBI minősítése, ha a bor származási helye szerinti minősítő szervek jegyzékét a szerződő felek egymásnak átadták, és kölcsönösen közzétették.”

2. § A Btv. 73. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az OBI a súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzése, illetve csökkentése érdekében jogerős határozatának rendelkező részét az elkövető költségére nyilvánosságra hozza az érdeksérelmet elkövető telephelye szerinti megyei napilapban, legalább egy országos napilapban és a Magyar Közlönyben.”

3. § A Btv. 83. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel együttes rendeletben a borászati termékek kötelező egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjét szabályozza.”

4. § (1) A Btv. melléklete I. 3. b) pontjának Ceglédi alkörzete Nagykőrös, I. 18. b) pontja Tófalu, I. 22. b) pontja Hidas településsel egészül ki, az I. 7. pont elnevezése Balatonfelvidéki borvidékre változik, és Cserszegi körzete Sümeg településsel egészül ki, az I. 21. elnevezése Balatonmelléke borvidékre változik.

(2) A Btv. mellékletének I. 6. és 16. pontja a következők szerint módosul:

„6. Balatonfüred-Csopaki borvidék

a) Balatonfüred-Csopaki körzet: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly,

b) Zánkai körzet: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka”

„16. Villányi borvidék

a) Villányi körzet: Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány, Villánykövesd,

b) Siklósi körzet: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony”

(3) A Btv. mellékletének II. pontja kiegészül Fejér megyében Aba és Szabadbattyán, Pest megyében Budapest-Rákosliget településsel, Zala megye megnevezéssel és ezen belül Becsehely, Eszteregnye, Nagykanizsa, Nemessándorháza, Rigyác, Valkonya településekkel. A Btv. mellékletének II. pontjából Veszprém megyében Sümeg település kimarad.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Btv. 73. §-a (4) bekezdésének rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után jogerőssé vált határozatokra kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére