Időállapot: közlönyállapot (2001.III.20.)

2001. évi VIII. törvény

a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvényt (a továbbiakban: Törvény) a következőképpen módosítja:

1. § A Törvény 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A preferenciális hasáb vámtételei azon fejlődő országokból származó termékek esetében alkalmazhatók, amely országok a magyar árukat a legnagyobb kedvezmény elvének megfelelő elbánásban részesítik, és nem alkalmaznak Magyarországgal szemben hátrányos megkülönböztető intézkedéseket. Az (1) bekezdés szerint preferenciális vámelbánásban részesített országok felsorolását e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően végzett vámkezeléseknél kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére