Időállapot: közlönyállapot (2001.V.4.)

2001. évi XIV. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az Állami Számvevőszékről szóló, módosított 1989. évi XXXVIII. törvény 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Állami Számvevőszék a NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek a magyar állam tagja, továbbá az Országgyűlés vagy a Kormány által vállalt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére - díjazás ellenében is - ellenőrzést folytathat, ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet végezhet belföldön és külföldön. Az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési programjának teljesítését e bekezdésben meghatározott tevékenysége nem veszélyeztetheti.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére