Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.11.)

2001. évi XXVI. törvény

a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról * 

1. § A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Kormány a közalapítvány kuratóriumába az 1997. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó állami vezetőt is kijelölhet. A kuratóriumba kijelölt állami vezető e tevékenységéért díjazásban nem részesülhet.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére