Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.3.)

2001. évi XLV. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) az egyház részére ingatlanvásárlásra, épületlétesítésre pénzbeli kártalanítást is lehet adni.”

2. § Az Etv. 8. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdésben szereplő jegyzék szerinti ingatlanokat a tulajdonosnak, a használónak, a vagyonkezelőnek az átadásig megfelelő módon karban kell tartania, ezen kötelezettség teljesítését az átvevő jogosult figyelemmel kísérni.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Etv. 2/A. §-a, valamint a 21. § (2) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére