Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.10.)

2001. évi LXV. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

A felsőoktatásról szóló - többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következők szerint módosul:

1. § Az Ftv. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A magyar állam nevében aláírt állam- vagy kormányközi együttműködési megállapodás alapján létesített, idegen nyelven képzést folytató felsőoktatási intézmény esetén külön törvény a 3. § (1), illetve a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételektől eltérhet.”

2. § Az Ftv. 1. számú melléklet I. részének B) főcíme b) pontja a „Magán, illetve alapítványi egyetemek” címen belül az

„Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest”

szövegrésszel egészül ki.

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem létesítéséről szóló külön törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére