Időállapot: közlönyállapot (2001.VII.10.)

2001. évi LXVI. törvény

az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, az Osztrák Köztársaság kancellárja, a Bajor Szabadállam miniszterelnöke, valamint a Baden-Württemberg-i tartomány miniszterelnöke által 2001. február 22-én kiadott közös kormányfői nyilatkozatba foglalt célok megvalósítása érdekében - figyelemmel a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményére - a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) felsőoktatási intézmény, amelyet a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány működtet és tart fenn.

(2) Az Egyetem - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a nem állami egyetemekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint működik.

(3) Az Egyetem székhelye: Budapest.

2. § Az Egyetem jogosult használni az egyetem elnevezést, valamint ennek idegen nyelvű megfelelőit, amennyiben legalább egy tudományterületen, több szakon képes és alkalmas szakirányú továbbképzésre.

3. § E törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesülését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére