Időállapot: közlönyállapot (2001.IX.24.)

2001. évi LXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 36. §-ban foglaltakon túl a központi költségvetés terhére)

„d) A Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság számára, a nemzetközi menetrend szerinti légiközlekedés folyamatossága érdekében készfizető kezességet vállaljon. A kezességvállalás kezdete 2001. szeptember 25. napja, időtartama 30 nap, mértéke legfeljebb 950 millió (azaz kilencszázötven millió) USD, amely összeg csak a viszontbiztosítók által, harmadik személynek felelősségbiztosítás körében, 50 millió (azaz ötvenmillió) USD-t meghaladó kárrészre vonatkozik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére