Időállapot: közlönyállapot (2001.X.25.)

2001. évi LXXII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 91. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„91. § Az 1998. november 16. és november 27. között, valamint az azt követően megválasztott közalkalmazotti tanácsok, illetve közalkalmazotti képviselők megbízatása 2003. november 30-ig szól.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi XIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályát veszti.