Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.5.)

2001. évi LXXXV. törvény - a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról 2/2. oldal