Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.12.)

2001. évi LXXXVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi XCVIII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2000. évi költségvetése végrehajtását 795,634 M Ft bevétellel és 756,842 M Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által az 1996. évi I. törvény 84. § (2) és (3) bekezdése alapján átutalt összes támogatás 751,259 M Ft.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület összes működési bevétele 17,703 M Ft.

(3) Előző években képzett pénzmaradvány igénybevétele 26,672 M Ft.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési kiadásai összesen 691,957 M Ft, a felhalmozási kiadás 64,885 M Ft.

(2) A működési kiadásokból 379,589 M Ft a személyi juttatás, 130,520 M Ft a munkaadókat terhelő járulék és 181,848 M Ft a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően, 38,792 M Ft értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2000. évi kötelezettségvállalások 2001. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel. A kötelezettségvállalással nem terhelt rész - 1,379 millió forint - 2001. évi beruházási kiadásokra használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2000. évi bevétele 2.630,403 M Ft.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2000. évi kiadása 2.630,403 M Ft.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2000. évi költségvetésének végrehajtását (4. és 5. számú melléklet).

Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2001. évi LXXXVI. törvényhez

Az ORTT 2000. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2000. évi teljesítés
Személyi juttatások 376,721 379,950 379,589
Munkaadókat terhelő járulékok 133,921 143,173 130,520
Dologi kiadások 199,817 189,893 181,848
Felhalmozási kiadások 45,800 82,618 64,885
Összesen: 756,259 795,634 756,842

2. számú melléklet a 2001. évi LXXXVI. törvényhez

Az ORTT 2000. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2000. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 751,259 751,259 751,259
1999. évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) 26,672 26,672
Működési és felhalmozási bevételek 5,000 17,703 17,703
Összesen: 756,259 795,634 795,634

3. számú melléklet a 2001. évi LXXXVI. törvényhez

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások

Bevételek

Millió forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2000. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj - 2.103,512 2.103,512
ÁFA - 525,878 525,878
Késedelmi kamat - 1,013 1,013
Összesen: - 2.630,403 2.630,403

Kiadások

Millió forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2000. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj - 2.103,512 2.103,512
ÁFA - 525,878 525,878
Késedelmi kamat - 1,013 1,013
Összesen: - 2.630,403 2.630,403

4. számú melléklet a 2001. évi LXXXVI. törvényhez

Műsorszolgáltatási Alap 2000. évi költségvetés végrehajtásának mérlege

Kiadások

Kie-
melt elői-
rány-
zat
Elő-
irány-
zat
Kie-
melt elői-
rány-
zat
Elő-
irány-
zat


2000. év


2000. évi teljesülés
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 17 939 16 661
1.1. Magyar Televízió Rt. 7 634 7 090
1.2. Magyar Rádió Rt. 5 343 4 963
1.3. Duna Televízió Rt. 4 580 4 254
1.4. ORTT 191 177
1.5. Közalapítványok összesen 191 177
2. Céltámogatások 2 912 2 316
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 507 648
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 1 145 1 276
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 046 334
2.4. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 107
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 107 58
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 138 2 132
3.1. Magyar Televízió Rt. 806 799
3.2. Magyar Rádió Rt. 987 991
3.3. Duna Televízió Rt. 345 342
4. Üzemben tartási díjak beszedési költsége 1 498 1 413
5. Kiegészítő támogatások 713 716
5.1. ORTT 560 574
5.2. Közalapítványok összesen 153 142
6. Igazgatóság 640 478
6.1. Személyi juttatások 247 185
6.2. Munkaadót terhelő járulékok 92 66
6.3. Dologi kiadások 229 140
6.4. Felhalmozási kiadások 73 87
7. Szerzői jogdíjak 147 186
8. Egyedi támogatások, pályázatok 74 74
9. Pályázatok bírálatának költségei 64 41
10. Fizetendő általános forgalmi adó 940 127
11. Maradvány 211
I. Kiadások 27 065 24 354

5. számú melléklet a 2001. évi LXXXVI. törvényhez

Műsorszolgáltatási Alap 2000. évi költségvetés végrehajtásának mérlege

Bevételek

Kie-
melt elői-
rány-
zat
Elő-
irány-
zat
Kie-
melt elői-
rány-
zat
Elő-
irány-
zat


2000. év


2000. évi teljesülés
1. Üzemben tartási díj 20 282 19 134
1.1. Bruttó beszedett üzemben tartási díj 15 682 14 789
1.2. Mentesítettek utáni költségvetési átalány 4 600 4 345
2. Műsorszolgáltatási díj 6 460 5 010
Bruttó befizetés alapján 6 045
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 439 1 141
Bruttó befizetés alapján 1 426
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 307 1 036
Bruttó befizetés alapján 1 296
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 233 991
Bruttó befizetés alapján 1 239
2.4. Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 1 212 974
Bruttó befizetés alapján 1 217
2.5. 1999. augusztus 31-én fennálló jogosultságok 1 050
2.6. 1999. évben elbírált jogosultságok 211
2.7. 2000. évben elbírált jogosultságok 8
2.8. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 269 868
3. Pályázati díjak 73 49
3.1. Műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja 0 12
3.2. Céltámogatások pályázati díja 73 38
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0 12
5. Önkéntes befizetések 0 0
6. Egyéb bevételek 250 148
II. Bevételek 27 065 24 354

  Vissza az oldal tetejére