Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.12.)

2001. évi LXXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, jelenlegi (2) bekezdésének számozása pedig (4) bekezdésre változik:

„(2) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően keletkezett jogviszonyból eredő kamatkövetelésre is alkalmazni kell, ha az a törvény hatálybalépése után vált esedékessé.

(3) A kamatkövetelés esedékessé válásától a kamatkövetelés alapjául szolgáló kötelezettség teljesítéséig terjedő időtartam minden időszakára a kamatmértéket megállapító törvényben az adott időszakra vonatkozóan meghatározott kamatmértéket kell alkalmazni.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatálybalépése után esedékessé vált kamatkövetelésre kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére