Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.24.)

2001. évi CXV. törvény

a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról * 

1. § A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Te. tv.) 7. § (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:

„Erről és a törvényben előírt feltételek teljesítéséről írásos tájékoztatást készít a választópolgárok számára. A kezdeményezés különösen az alábbi területeken várható előnyöket mutassa be:

a) közigazgatási szolgáltatások,

b) állami, rendészeti szolgáltatások,

c) alapellátást meghaladó közszolgáltatások,

d) egyéb lakossági szolgáltatások,

e) munkaerő mozgás irányai, ezen belül a legjelentősebb foglalkoztatók,

f) kistérségi kapcsolatok, társulások, a megye, a régió területfejlesztési programjához való kapcsolódás.”

2. § A Te. tv. 7. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:

„(4) A kezdeményezésről megtartott helyi népszavazás eredményét a települési képviselő-testület határozatba foglalja, melyet a kezdeményezés felterjesztéséhez mellékel.”

3. § A Te. tv. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kezdeményezésről véleményt kell kérni az alábbi szervektől, amelyek arról a települési képviselő-testület kezdeményezésének megérkezését követő 60 napon belül állást foglalnak:

a) az illetékességi terület változásában érintett állami, rendészeti, közigazgatási szervek,

b) kistérségi területfejlesztési társulás(ok),

c) azon települések önkormányzatai, amelyek - a tervek szerint - az alapellátást meghaladó közszolgáltatásokat biztosítják a kezdeményező önkormányzat lakossága számára.”

4. § A Te. tv. 13. §-ában a „képviselő-testület” szövegrész helyébe az „önkormányzat” szövegrész lép.

5. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 46. § (1) bekezdése a következő új a) ponttal egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi a) pont és a további pontok jelölése értelemszerűen megváltozik:

(A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:)

„a) a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezése,”

6. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.