Időállapot: közlönyállapot (2002.VI.28.)

2002. évi XIII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 36. §-a (1) bekezdésének e), i)-j), m) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:]

„e) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelőolajokra, továbbá azokra a 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajokra, amelyek viszkozitása 20 °C hőmérsékleten kisebb, mint 10 mm2/s, vagy a desztillációs vizsgálatnál a 250 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 25%-ot, vagy a 350 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 80%-ot, vagy 15 °C-on mért sűrűsége kisebb 860 kg/m3-nél, 85,00 Ft/liter,”

,,i) a 2710 00 81, 2710 00 83, 2710 00 85 vámtarifaszám alatti kenőolajra 76,50 Ft/kg,

j) a 3811 vámtarifaszám alatti, 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű adalékanyagra 0 Ft/kg, az 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésűre 76,50 Ft/kg,”

„m) a 34. § szerinti, de e bekezdés a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemű motorolaj és a biodízel kivételével - a belső égésű motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy hígítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 111,80 Ft/liter, a belső égésű motorokhoz gázolajként, a gázolaj adalékaként vagy hígítóanyagaként, illetve a tüzelőolajként történő kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén 85,00 Ft/liter, a közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyósított gáz esetén 47,90 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 24,50 Ft/nm3.”

(2) A Jöt. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke az (1) bekezdés a), b), d), e) és m) pontjában meghatározott mérték 20,00 Ft/literrel, az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mérték 85,00 Ft/literrel, illetve a cseppfolyósított gáz esetén 20 Ft/kilogrammal, gáz halmazállapot esetén 20 Ft/nm3-rel növelt összege, amennyiben a termék nem felel meg a hatályos magyar szabvány, illetve a Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak.”

2. § A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az adó mértéke]

„a) a cigarettára 4200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 18 százaléka;”

,,c) a finomra vágott dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32 százaléka.”

3. § (1) A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 159. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Jöt. e törvénnyel módosított 36. §-a (1) bekezdésének a)-d), f)-h) és k) pontja - e § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel - 2002. július 1-jén lép hatályba.”

(2) A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 159. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Jöt. e törvénnyel módosított 36. §-a (1) bekezdésének l) és m) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak e törvény kihirdetése napján lépnek hatályba.”

(3) A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 12. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2002. július 1-jén lép hatályba, a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 73. §-ának a Jöt. 36. §-a (1) bekezdésének e), i), j) és m) pontjára vonatkozó rendelkezése 2002. július 1-jével hatályát veszti.

(2) E törvény 2. §-a a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Melléklet a 2002. évi XIII. törvényhez

A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 12. számú mellékletének 7., 10. és 11. sorszám alatti rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Sor-
szám
A termék megnevezése A fizetendő adó
összege
„7. a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelőolajokra, a Jöt. 36. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fűtőolajokra 4,80 Ft/l”
„10. a 2710 00 81, 2710 00 83, 2710 00 85 vámtarifaszám alatti kenőolajra 4,30 Ft/kg
11. a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra 4,30 Ft/kg”

  Vissza az oldal tetejére