Időállapot: közlönyállapot (2002.VI.29.)

2002. évi XV. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„66. § Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt - a rá irányadó korhatárt - elérő, vagy rokkant személy, továbbá az árva részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója kivételesen nyugellátás - ideértve a kivételes nyugdíjemelést is - megállapítását engedélyezheti. A megállapításra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére