Időállapot: közlönyállapot (2002.IX.20.)

2002. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A Magyar Köztársaság a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi béke, a nemzet egységének megvalósítása, a békés rendszerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére Nagy Imre Érdemrendet alapít.

(2) A Nagy Imre Érdemrendet a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.

(3) A Nagy Imre Érdemrendet a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes körülmények között az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmával. A Nagy Imre Érdemrenddel oklevél és igazolvány jár. A kitüntetett az adományozásról igazoló okiratot kap.

(4) A Nagy Imre Érdemrend adományozásáról szóló határozatot a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(5) A Nagy Imre Érdemrend adományozásával kapcsolatos teendőket a Köztársasági Elnök Hivatala látja el; az ezzel összefüggő kiadások fedezetét a Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

(6) A Nagy Imre Érdemrenddel kapcsolatos részletes szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.”

2. § A Tv. 2. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép, egyidejűleg a 2. számú melléklet számozása 3. számú mellékletre változik, továbbá a Tv. 5. § (1) bekezdésében a „2. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „3. számú mellékletében” szövegrész lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2002. évi XXX. törvényhez

[2. számú melléklet az 1991. évi XXXI. törvényhez]

A Nagy Imre Érdemrend Alapszabálya

1. § (1) A Nagy Imre Érdemrend a hazafias helytállásukkal példát mutató, tetteikkel a magyar függetlenséget szolgáló, a békés rendszerváltozást, a társadalmi párbeszédet és a társadalmi békét elősegítő magyar és külföldi állampolgároknak adományozható.

(2) A magyar állampolgárok számára a Nagy Imre Érdemrendből évente legfeljebb 5 adományozható.

(3) Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az irányadók.

2. § (1) A Nagy Imre Érdemrend 40 mm átmérőjű, érem alakú, első oldalán az 1956-os forradalom és szabadságharc zászlaját szimbolizáló „lyukas” nemzeti zászló, hátoldalán Nagy Imre arcképe van.

(2) A kis díszítmény a Nagy Imre Érdemrend első oldalának hű másolata 15 mm-es méretben.

3. § (1) A Nagy Imre Érdemrend adományozására irányuló javaslatokat e célra létrehozott Kuratórium véleményezi. A Kuratórium tagjai: a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Nagy Imre Társaság és a Nagy Imre Alapítvány egy-egy delegáltja. Külföldi állampolgár esetében a Kuratórium kiegészül a külügyminiszterrel.

(2) A Kuratórium állásfoglalásának figyelembevételével az adományozásra a miniszterelnök tesz javaslatot.


  Vissza az oldal tetejére