Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.12.)

2002. évi XXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A törvény hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes településrendezési terveket a módosításukig változatlanul alkalmazni kell a megyei jogú városok, a városok, a főváros, valamint a fővárosi kerületek esetében legfeljebb 2003. december 31-ig, egyebekben 2004. december 31-ig.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére