Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

2002. évi XL. törvény - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról 2/14. oldal

3 Kölcsönök 1,2 7,1 4,4
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 435,8 268,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 245,7
4 Központi beruházási kiadások 435,8
F12.c 2 Kormányzati távközlési célprogram 228,1 228,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,0
4 Központi beruházási kiadások 228,1
F13.b 3 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 236,9 236,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,2
4 Központi beruházási kiadások 236,9
F01.a 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6 188,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,8
4 Központi beruházási kiadások 208,6
F01.b 5 Állami vagyonkezelési beruházások 290,6 223,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,3
4 Központi beruházási kiadások 290,6
2 Célelőirányzatok
F16 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 134,7
1 Működési költségvetés 10,0
3 Dologi kiadások 204,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1
3 Kölcsönök 14,1 14,1
F01.a 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 4 625,4 4 484,2
1 Működési költségvetés 19,2
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1
3 Dologi kiadások 4 599,3 3 835,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
F08.b 3 Kulturális kiadványok 740,0 724,1
1 Működési költségvetés 6,0
3 Dologi kiadások 740,0 55,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0
F01.b 4 Költségvetési tájékoztató 390,0 390,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 390,0 10,5
F13.b 5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram 1 470,0 1 455,9
1 Működési költségvetés 326,6
3 Dologi kiadások 1 470,0 1 463,2
F01.a 6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 294,6 292,6
1 Működési költségvetés 2,7
1 Személyi juttatások 219,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,9
3 Dologi kiadások 66,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0
F01.a 7 Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez
1 Működési költségvetés 35,3
3 Dologi kiadások 35,3
F01.d 8 Avicenna Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 200,0
F16 10 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,7
F01.d 14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 128,7 122,7
1 Működési költségvetés 1,4
1 Személyi juttatások 13,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 95,8 102,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 40,3
F01.a 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 726,0 698,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,4
3 Dologi kiadások 559,1 217,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 93,4
2 Felújítás 0,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88,5
F13.a 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 991,7 909,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0
3 Dologi kiadások 193,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,7 196,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3
F13.b 41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 91,6 24,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5
3 Dologi kiadások 78,3 20,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,5
F13.a 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 19,9 19,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,9 19,9
F01.c 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 84,6 84,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 84,6
F05.e 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,0 47,0
F01.c 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 20,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 63,5 24,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1
F01.c 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 89,3 82,6
1 Működési költségvetés 17,1
1 Személyi juttatások 9,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 84,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,8 21,1
F04.c 58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,8 19,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,8 19,8
F08.d 59 Taizé mozgalom támogatása 80,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
F08.f 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 483,9 450,2
1 Működési költségvetés 3,9
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0
3 Dologi kiadások 415,9 79,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6
F06.d 62 Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása 489,5 159,9
1 Működési költségvetés 0,7
1 Személyi juttatások 250,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0
3 Dologi kiadások 149,5 159,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,2
F08.b 63 Millenáris Kht. támogatása 1 400,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 400,0
F01.a 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására 83,3 58,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 70,9 91,2
5 Egyeb működési célú támogatások, kiadások 12,4 93,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9
F01.d 65 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0
F12.c 3 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 30 000,0 23 442,5
1 Működési költségvetés 1 199,0 1 092,8
3 Dologi kiadások 21 551,0 6 341,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,0 1 531,6
2 Felhalmozási költségvetés 134,1
1 Intézményi beruházási kiadások 67,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 698,0 8 310,0
3 Kölcsönök 223,4
F16 10 Fejezeti tartalék 454,1 261,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 454,1
1-9. cím összesen: 67 353,0 14 980,7 52 372,3 63 998,3 26 824,8 54 530,2
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
F01.b 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 563,4 620,2
1 Működési költségvetés 13,9 15,2
1 Személyi juttatások 310,8 308,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,6 108,1
3 Dologi kiadások 127,9 102,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
1 Intézményi beruházási kiadások 31,6
2 Felújítás 2 0 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,0
3 Kölcsönök 1,0 1,0
F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,9
F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része
1 Működési költségvetés 21,2
3 Dologi kiadások 21,2
2 Felhalmozási költségvetés 322,1
1 Intézményi beruházási kiadások 322,1
10. cím összesen: 577,3 13,9 563,4 908,6 360,2 620,2
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F03.b 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 5 132,8 6 101,2
1 Működési költségvetés 83,7 62,4
1 Személyi juttatások 2 892,6 3 285,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 025,1 1 147,6
3 Dologi kiadások 895,9 870,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,1 159,6
2 Felhalmozási költségvetés 18,9
1 Intézményi beruházási kiadások 109,2 130,2
2 Felújítás 105,6 52,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,5
4 Központi beruházási kiadások 471,7
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Kölcsönök 26,1 26,8
F03.b 2 Információs Hivatal 4 779,9 5 309,1
1 Működési költségvetés 126,0 58,7
1 Személyi juttatások 1 684,7 1 951,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 593,4 683,1
3 Dologi kiadások 2 407,4 2 326,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 87,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 35,4 35,4
2 Felújítás 78,0 76,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Központi beruházási kiadások 202,8
5 Lakástámogatás 20,0 20,0
F03.b 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 11 709,3 12 486,6
1 Működési költségvetés 247,1 200,3
1 Személyi juttatások 4 189,4 4 685,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 471,3 1 636,7
3 Dologi kiadások 1677,3 1 655,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,9 214,7
2 Felhalmozási költségvetés 663,8
1 Intézményi beruházási kiadások 4 119,5 3 402,3
2 Felújítás 229,0 376,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 7,2
4 Központi beruházási kiadások 858,9
5 Lakástámogatás 35,0 35,0
3 Kölcsönök 2,0 26,5 25,3
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.b 1 Rend és közbiztonsági beruházások 1 378,0 552,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 496,4
4 Központi beruházási kiadások 1 378,0
11. cím összesen: 23 456,8 456,8 23 000,0 24 989,9 1 059,0 24 449,5
12 Tartalékok
F16 1 Költségvetés általános tartaléka 84 651,0
2 Céltartalékok
F16 1 Különféle személyi kifizetések 53 719,0
F10 2 Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása 5 000,0
F16 3 A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése 14 000,0
23 Kormányzati rendkívüli kiadások
F12.a 1 Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása 35 200,0
F12.a 1 Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai 11 600,0
F12.a 2 Tőketartalék 1 0910,0
F01.b 3 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete 12 690,0
F01.b 2 Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése 44 100,0 44 100,0
F08.c 3 MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 12 500,0
F08.c 4 Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 1 500,0
14 Központosított bevételek
F12.c 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 260,0 222,7
X. fejezet összesen: 342 057,1 15 711,4 75 935,7 169 196,8 28 466,7 79 599,9

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása
F01.a 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 142,9 8 946,1
1 Működési költségvetés 42,1 994,0
1 Személyi juttatások 2 003,2 2 426,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,0 675,6
3 Dologi kiadások 804,0 2 187,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 293,6
2 Felhalmozási költségvetés 4 061,3
1 Intézményi beruházási kiadások 308,8 6 112,6
2 Felújítás 253,2 429,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,6
4 Központi beruházási kiadások 669,7
F03.b 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 130,2 1 227,9
1 Működési költségvetés 10,9
1 Személyi juttatások 738,6 786,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 257,5 266,5
3 Dologi kiadások 83,6 116,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 4,6
1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 70,4
2 Felújítás 0,6
F01.b 3 Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal 601,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 10,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 111,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 419,9
F01.a 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 657,3 6 428,4
1 Működési költségvetés 553,2 822,0
1 Személyi juttatások 2 949,7 3 996,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 066,7 1 389,0
3 Dologi kiadások 928,0 1 235,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,4 98,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 264,9
1 Intézményi beruházási kiadások 117,9 217,5
2 Felújítás 66,8 71,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 231,0
4 Központi beruházási kiadások 26,0
5 Lakástámogatás 11,2
3 Kölcsönök 16,2 16,2
F06.g 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2 133,3 3 831,6
1 Működési költségvetés 46,5 79,1
1 Személyi juttatások 546,8 664,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,0 229,7
3 Dologi kiadások 1 056,1 1 115,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166,6 15,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 164,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 814,0
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 116,6
2 Felújítás 3,4 143,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
4 Központi beruházási kiadások 1 971,6
3 Kölcsönök 2,1 40,9
5 Rendőrség
F03.b 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 14 353,4 14 724,8
1 Működési költségvetés 2 158,7 834,6
1 Személyi juttatások 4 738,9 5 329,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 688,9 1 923,8
3 Dologi kiadások 3 667,1 3 756,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 394,4 279,7
2 Felhalmozási költségvetés 28,2 127,1
1 Intézményi beruházási kiadások 4 619,2 2 840,3
2 Felújítás 431,8 121,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
5 Lakástámogatás 55,8
3 Kölcsönök 76,8 64,9
F03.b 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 20 684,2 23 665,1
1 Működési költségvetés 2 447,0 1 569,4
1 Személyi juttatások 12 590,2 13 854,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 591,8 4 713,0
3 Dologi kiadások 5 657,2 5 199,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,9
2 Felhalmozási költségvetés 30,0 68,1
1 Intézményi beruházási kiadások 172,0 392,7
2 Felújítás 150,0 199,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8
4 Központi beruházási kiadások 816,8
5 Lakástámogatás 91,7
3 Kölcsönök 89,8 87,7
F03.b 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 847,4 3 305,2
1 Működési költségvetés 224,0 135,0
1 Személyi juttatások 1 834,7 2 053,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 670,9 738,4
3 Dologi kiadások 478,6 508,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés 18,9
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,7
2 Felújítás 70,0 125,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7
5 Lakástámogatás 18,7
3 Kölcsönök 5,5 14,2
F03.b 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 726,9 4 619,0
1 Működési költségvetés 212,9 102,7
1 Személyi juttatások 2 391,1 2 500,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 874,2 907,2
3 Dologi kiadások 627,2 783,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 9,5
1 Intézményi beruházási kiadások 21,3 30,3
2 Felújítás 25,0 35,0
4 Központi beruházási kiadások 388,7
5 Lakástámogatás 25,2
3 Kölcsönök 11,4 11,4
F03.b 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,4 2 967,4
1 Működési költségvetés 193,6 75,1
1 Személyi juttatások 1 656,5 1 790,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 605,7 633,8
3 Dologi kiadások 480,7 439,9
2 Felhalmozási költségvetés 8,5
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 50,3
2 Felújítás 70,0 111,0
4 Központi beruházási kiadások 0,9
5 Lakástámogatás 16,2
3 Kölcsönök 2,4 2,4
F03.b 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 4 694,8 5 330,3
1 Működési költségvetés 271,2 176,6
1 Személyi juttatások 3 005,3 3 345,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 098,7 1 214,6
3 Dologi kiadások 801,8 756,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 11,4
1 Intézményi beruházási kiadások 28,2 55,4
2 Felújítás 30,0 49,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2
4 Központi beruházási kiadások 9,5
5 Lakástámogatás 28,7
3 Kölcsönök 19,2 14,7
F03.b 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 735,4 3 188,0
1 Működési költségvetés 202,2 106,4
1 Személyi juttatások 1 739,3 1 915,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 637,7 652,7
3 Dologi kiadások 508,2 523,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 156,3
1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 30,6
2 Felújítás 31,0 66,6
4 Központi beruházási kiadások 111,4
5 Lakástámogatás 16,4
6 Lakásépítés 31,3
3 Kölcsönök 21,2 18,9
F03.b 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 818,4 3 260,9
1 Működési költségvetés 179,2 130,8
1 Személyi juttatások 1790,4 2 012,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,2 703,9
3 Dologi kiadások 464,6 527,9
2 Felhalmozási költségvetés 5,6
1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 32,5
2 Felújítás 75,0 22,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Központi beruházási kiadások 41,1
5 Lakástámogatás 15,9
3 Kölcsönök 0,7 4,3
F03.b 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,1 3 013,8
1 Működési költségvetés 205,0 177,6
1 Személyi juttatások 1 708,7 1 917,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,2 685,9
3 Dologi kiadások 469,5 503,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,5 14,9
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,3
2 Felújítás 23,0 26,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2
4 Központi beruházási kiadások 1,5
5 Lakástámogatás 13,9
3 Kölcsönök 14,8 15,2
F03.b 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 3 324,0 3 966,6
1 Működési költségvetés 210,1 115,8
1 Személyi juttatások 2 122,1 2 464,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 775,6 878,2
3 Dologi kiadások 588,8 560,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 65,3
1 Intézményi beruházási kiadások 14,6 39,5
2 Felújítás 33,0 91,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
4 Központi beruházási kiadások 57,2
5 Lakástámogatás 19,3
3 Kölcsönök 14,5 16,7
F03.b 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 998,2 2 366,9
1 Működési költségvetés 112,5 63,9
1 Személyi juttatások 1 258,7 1 499,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,0 530,1
3 Dologi kiadások 342,9 355,2
2 Felhalmozási költségvetés 1,5 18,7
1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 19,4
2 Felújítás 40,0 3,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
5 Lakástámogatás 9,2
3 Kölcsönök 5,3 5,8
F03.b 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 693,2 3 199,7
1 Működési költségvetés 184,0 86,8
1 Személyi juttatások 1 734,3 1 931,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,0 696,7
3 Dologi kiadások 474,0 497,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,0
1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 41,2
2 Felújítás 20,0 36,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
4 Központi beruházási kiadások 50,0
5 Lakástámogatás 16,3
3 Kölcsönök 5,9 5,9
F03.b 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2 092,5 2 472,6
1 Működési költségvetés 169,0 132,9
1 Személyi juttatások 1 335,1 1 503,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 487,9 538,2
3 Dologi kiadások 377,0 393,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 25,4
2 Felújítás 49,0 68,0
4 Központi beruházási kiadások 19,3
5 Lakástámogatás 16,1
3 Kölcsönök 15,7 15,5
F03.b 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 755,0 2 066,4
1 Működési költségvetés 100,5 45,1
1 Személyi juttatások 1 133,0 1 256,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 413,7 444,8
3 Dologi kiadások 285,6 338,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,0
1 Intézményi beruházási kiadások 9,7 35,0
2 Felújítás 14,0 26,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
4 Központi beruházási kiadások 7,0
5 Lakástámogatás 9,2
3 Kölcsönök 2,0 1,9
F03.b 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 5 649,0 6 417,8
1 Működési költségvetés 328,9 229,4
1 Személyi juttatások 3 593,8 4 008,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 312,7 1 431,4
3 Dologi kiadások 988,0 1 096,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 12,3
1 Intézményi beruházási kiadások 40,9 58,3
2 Felújítás 39,0 82,6
4 Központi beruházási kiadások 14,6
5 Lakástámogatás 34,1
3 Kölcsönök 22,2 14,2
F03.b 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 849,3 3 402,2
1 Működési költségvetés 208,2 119,4
1 Személyi juttatások 1 787,3 1 968,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,3 707,5
3 Dologi kiadások 562,4 617,9
2 Felhalmozási költségvetés 71,5
1 Intézményi beruházási kiadások 14,5 33,1
2 Felújítás 40,0 123,4
4 Központi beruházási kiadások 116,8
  Vissza az oldal tetejére