Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

2002. évi XL. törvény - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról 4/14. oldal

8 Céljellegű decentralizált támogatás
F13.a 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 300,0 6 477,4
F16 2 Vis maior tartalék 243,9 379,9
9 Egyéb központi költségvetésből származó támogatások
F03.c 1 Céltartalék a helyi önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a távolléti díj fedezetére 4 696,5
23. cím összesen: 506 338,7 508 904,2
XI. fejezet összesen: 754 156,6 36 109,5 211 708,4 848 053,0 63 266,0 293 205,6

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 306,9 7 813,7
1 Működési költségvetés 590,5 981,7
1 Személyi juttatások 2 517,7 3 314,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 833,4 1 135,1
3 Dologi kiadások 1 990,3 1933,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,0 237,5
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 176,0 240,3
1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 514,3
2 Felújítás 100,0 99,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 44,6
4 Központi beruházási kiadások 635,4
3 Kölcsönök 7,7 2,7
2 Szakigazgatási intézmények
F01.b 1 Költségvetési Iroda 993,1 1 819,2
1 Működési költségvetés 102,5 264,9
1 Személyi juttatások 607,0 800,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,9 266,1
3 Dologi kiadások 238,7 245,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 235,6
2 Felhalmozási költségvetés 30,1
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 42,9
2 Felújítás 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 490,0
4 Központi beruházási kiadások 21,0
3 Kölcsönök 3,3 3,2
F10 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 3 896,8 5 986,0
1 Működési költségvetés 11 156,2 12 318,8
1 Személyi juttatások 5 398,0 6 703,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 056,8 2 102,2
3 Dologi kiadások 5 952,3 6 936,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 82,0
2 Felhalmozási költségvetés 612,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 418,0 2 064,3
2 Felújítás 180,0 388,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1
3 Kölcsönök 17,6 16,7
F10 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 920,1 2 498,2
1 Működési költségvetés 4 744,8 4 227,9
1 Személyi juttatások 2 054,4 2 475,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 746,9 855,4
3 Dologi kiadások 2 741,6 2 242,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 17,5
2 Felhalmozási költségvetés 526,2
1 Intézményi beruházási kiadások 927,0 803,5
2 Felújítás 180,0 68,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 12,6
4 Központi beruházási kiadások 3,7
3 Kölcsönök 11,2 9,6
F10 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 6 071,8 6 984,1
1 Működési költségvetés 1 052,6 692,3
1 Személyi juttatások 2 896,9 3 296,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 029,4 1 113,7
3 Dologi kiadások 3 003,1 2 121,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 74,0
2 Felhalmozási költségvetés 63,0 147,8
1 Intézményi beruházási kiadások 196,0 265,8
2 Felújítás 60,0 195,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,7
4 Központi beruházási kiadások 100,4
3 Kölcsönök 3,4 3,4
F10 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 476,0 2 098,5
1 Működési költségvetés 925,9 1 039,8
1 Személyi juttatások 1081,1 1 526,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 399,1 518,6
3 Dologi kiadások 736,7 737,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés 73,0 62,4
1 Intézményi beruházási kiadások 223,0 324,1
2 Felújítás 35,0 24,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
3 Kölcsönök 12,5 6,2
F13.a 6 Területi Főépítészi Irodák 237,9 284,4
1 Működési költségvetés 1,9
1 Személyi juttatások 87,5 118,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,9 40,7
3 Dologi kiadások 99,5 99,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 17,3
F10 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 8 110,4 11 858,2
1 Működési költségvetés 3 421,3 5 441,5
1 Személyi juttatások 5 263,2 7 243,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 128,9 2 619,5
3 Dologi kiadások 3 859,6 4 990,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 45,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 588,8
1 Intézményi beruházási kiadások 151,0 1 414,2
2 Felújítás 108,0 219,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
4 Központi beruházási kiadások 271,2
3 Kölcsönök 21,6 4,6
F10 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 433,5 2 133,5
1 Működési költségvetés 3 256,4 3 699,0
1 Személyi juttatások 1 409,1 1 852,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,9 673,8
3 Dologi kiadások 2 476,8 2 521,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 132,1
2 Felhalmozási költségvetés 40,0 181,9
1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 581,5
2 Felújítás 120,0 115,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0
4 Központi beruházási kiadások 49,5
3 Kölcsönök 8,3 8,3
F10 5 Agrárintervenciós központ 678,6 720,4
1 Működési költségvetés 255,7
1 Személyi juttatások 204,6 297,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,7 107,4
3 Dologi kiadások 270,5 309,1
2 Felhalmozási költségvetés 175,3
1 Intézményi beruházási kiadások 129,3 187,7
2 Felújítás 5,5 0,7
F04.b 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 288,2 4 271,4
1 Működési költségvetés 980,8 1 533,8
1 Személyi juttatások 1 343,4 1 808,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 522,5 646,0
3 Dologi kiadások 1 552,7 1 846,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,4 14,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 49,6
2 Felhalmozási költségvetés 25,5 605,6
1 Intézményi beruházási kiadások 567,0 1 105,0
2 Felújítás 256,0 368,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 0,1
4 Központi beruházási kiadások 246,2
3 Kölcsönök 2,0 1,9
F08.b 7 Közművelődési intézmények 431,8 505,6
1 Működési költségvetés 90,5 117,9
1 Személyi juttatások 154,7 175,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,4 67,5
3 Dologi kiadások 153,2 171,8
2 Felhalmozási költségvetés 52,1
1 Intézményi beruházási kiadások 104,0 69,3
2 Felújítás 50,0 37,2
4 Központi beruházási kiadások 83,0
F10 8 Agrárkutató intézetek 2 084,6 3 807,8
1 Működési költségvetés 1 888,9 2 381,0
1 Személyi juttatások 1 538,3 1 742,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,6 611,3
3 Dologi kiadások 1 589,5 2 009,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2,4
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 290,6
1 Intézményi beruházási kiadások 142,0 1 140,7
2 Felújítás 130,0 384,5
4 Központi beruházási kiadások 109,4
3 Kölcsönök 9,1 9,1
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F13.b 3 Holtág rehabilitáció támogatása 100,0 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 100,0 95,3
F10 13 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása 1 120,0 403,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 375,0
4 Központi beruházási kiadások 1 120,0
F04.b 14 Középfokú oktatás beruházásai 250,0 20,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
4 Központi beruházási kiadások 250,0
F08.b 15 Művelődési beruházások 30,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,3
4 Központi beruházási kiadások 30,0
F10 16 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai 100,0 20,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1
4 Központi beruházási kiadások 100,0
2 Ágazati célelőirányzatok
F10 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 3 462,9 2 585,6
1 Működési költségvetés 3,5
1 Személyi juttatások 305,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,7
3 Dologi kiadások 1 167,9 214,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 916,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 793,0 1 315,9
F02 7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 44,0 7,3
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 34,0 1,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
F10 9 Agrárkutatási feladatok támogatása 536,0 264,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 224,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,0 386,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 6,8
F10 12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 442,0 442,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 442,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 442,0
F10 13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 18,0 18,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,0 18,0
F10 14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 300,0 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0
F04.d 34 Közoktatási támogatások
1 Működési költségvetés 4,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6
F08.f 35 Egyéb szervezetek feladataira 44,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,9
36 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
F13.a 4 Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás 639,0 639,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0 637,7
F13.a 5 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 592,0
3 Dologi kiadások 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 585,3
2 Felhalmozási költségvetés 409,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 410,3
37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
F13.a 1 B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 9,8 9,8
1 Működési költségvetés 301,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,8
38 PHARE CBC program
F13.a 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 908,3
3 Dologi kiadások 146,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 161,1
F13.a 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 151,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,6
2 Felhalmozási költségvetés 2 339,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 359,2
F13.a 4 PHARE iroda működési költségei 504,0 504,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 504,0 504,0
F13.a 39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,6
F11 40 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0 436,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 337,0
F13.a 41 Területi információs rendszer működtetése 78,3 78,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,3 71,8
F13.b 42 Vízügyi feladatok támogatása 700,0 695,1
1 Működési költségvetés 288,9
2 Felhalmozási költségvetés 700,0 250,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1400,0 1 660,9
F07 43 Terület- és településrendezési célfeladat 195,8 195,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,8 92,7
F10 44 Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) 405,0 151,2
1 Működési költségvetés 141,0 4,6
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 564,0 456,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 513,0
F10 45 Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) 485,0 428,5
1 Működési költségvetés 79,0 7,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0
2 Felhalmozási költségvetés 317,0 378,9
1 Intézményi beruházási kiadások 881,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 290,0
F10 46 KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) 376,0 308,7
1 Működési költségvetés 490,0 344,9
3 Dologi kiadások 866,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,5
F10 47 Minőségtanúsítás, élelmiszeripari szerkezetváltozás (HU 9806-04) 184,0 117,0
1 Működési költségvetés 101,0 395,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 443,2
2 Felhalmozási költségvetés 403,0 259,6
1 Intézményi beruházási kiadások 688,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 219,9
F10 48 Vidékfejlesztés-agrárkörnyezetvédelem intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-05)
1 Működési költségvetés 13,0 17,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0
2 Felhalmozási költségvetés 54,0 178,9
1 Intézményi beruházási kiadások 67,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 179,1
F10 49 Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) 92,0 89,1
1 Működési költségvetés 25,0 3,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2
2 Felhalmozási költségvetés 100,0 181,9
1 Intézményi beruházási kiadások 217,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 181,9
F07 50 Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) 397,0 142,7
1 Működési költségvetés 100,0 141,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 141,2
2 Felhalmozási költségvetés 400,0
1 Intézményi beruházási kiadások 897,0
F10 51 Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) 647,0 569,9
1 Működési költségvetés 25,0 95,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,2
2 Felhalmozási költségvetés 100,0
1 Intézményi beruházási kiadások 772,0
F13.a 52 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 854,0 1 659,9
1 Működési költségvetés 6 389,0 94,3
3 Dologi kiadások 7 243,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8
F13.a 53 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 1 065,0 1 065,0
1 Működési költségvetés 6 389,0
3 Dologi kiadások 7 454,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9
2 Felhalmozási költségvetés 180,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 488,1
F16 57 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2
F16 58 Központi beruházási maradványok rendezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 239,5
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Agrárberuházások támogatása
F10 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 67 222,1 55 645,4
1 Működési költségvetés 46,3
3 Dologi kiadások 325,2
2 Felhalmozási költségvetés 900,0 68,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68 122,1 55 495,6
3 Kölcsönök 213,2
F10 2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 6 000,0 5 700,0
2 Felhalmozási költségvetés 14,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 000,0 5 557,7
F10 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 452,0 1 452,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 8,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 452,0 1 456,7
2 Erdészeti feladatok
F10 1 Erdészeti közcélú feladatok 4 430,0 5 042,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 430,0 4 778,9
F10 2 Erdei vasutak működtetésére 110,0 110,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 110,0
F10 3 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 210,0 210,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 129,7
F10 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 800,0 2 210,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 969,5
F10 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 1 100,0 1 215,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 966,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 100,0
F10 5 Halgazdálkodási tevékenységek 250,0 184,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 212,2
F10 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 650,0 693,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 530,8
F10 9 Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 360,0 280,0
1 Működési költségvetés 9,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 263,4
10 Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok
F13.a 1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 17 068,5 16 370,6
1 Működési költségvetés 200,0 111,5
3 Dologi kiadások 740,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 392,0 623,2
2 Felhalmozási költségvetés 88,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 876,5 5 934,3
3 Kölcsönök 309,4
F13.a 2 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 245,0
1 Működési költségvetés 625,8
3 Dologi kiadások 20,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 611,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 649,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 643,3
F13.a 3 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 4 500,0 3 993,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 110,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 353,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 500,0 172,4
F10 4 Agrárlogisztika 1 500,0 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0
F10 5 Állatkár-térítés 1 487,0 1 487,0
1 Működési költségvetés 13,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 487,0 716,0
F16 10 Fejezeti tartalék 330,0 3,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0
1-10. cím összesen: 203 734,0 46 299,9 157 434,1 179 682,6 48 813,1 157 983,7
11 Vállalkozások folyó támogatása
F10 1 Piacra jutási támogatás 37 735,5 32 565,7
F10 2 Piacra jutási támogatás megtérülése 274,4
F10 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 68 470,3 86 589,4
F10 4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 324,1 292,3
11. cím összesen: 106 529,9 119 447,4 274,4
12 Központosított bevételek
1 Erdészeti bevételek
F10 1 Erdőfenntartási járulék 3 100,0 3 659,7
F10 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 100,0 152,9
2 Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
F10 1 Földvédelmi járulék 1 790,0 2 193,2
F10 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 10,0 17,7
3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
F10 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 090,0 1 210,4
F10 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 5,3
4 Halgazdálkodási bevételek
F10 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 158,6
F10 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0 9,0
F10 3 Halvédelmi bírság 30,0 16,4
5 Vadgazdálkodási bevételek
F10 1 Állami vadászjegyek díja 370,0 357,0
F10 2 Hatósági eljárási díj, trófeabírálat 30,0 71,0
F10 3 Vadvédelmi hozzájárulás 160,0 180,9
F10 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 30,0 44,3
F10 5 Vadvédelmi bírság 60,0 40,5
F13.a 8 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 592,0
XII. fejezet összesen: 310 263,9 53 599,9 157 434,1 299 130,0 57 796,4 157 983,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
F01.a 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 12 644,2 6 269,5
1 Működési költségvetés 21,8
1 Személyi juttatások 3 139,1 2 391,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 010,3 742,5
3 Dologi kiadások 2 497,4 1 548,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 526,7 249,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,5
1 Intézményi beruházási kiadások 195,7 397,6
2 Felújítás 275,0 826,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 12,8 14,7
F02 2 HM hivatalai 4 299,5 10 406,2
1 Működési költségvetés 1 623,6
1 Személyi juttatások 1 835,8 1 494,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 548,8 432,9
3 Dologi kiadások 1 447,4 2 355,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 443,7 7 093,1
2 Felhalmozási költségvetés 2 516,8
1 Intézményi beruházási kiadások 23,8 532,3
2 Felújítás 16,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,0
3 Kölcsönök 26,7 16,5
F02 3 HM háttérintézményei 32 067,7 34 247,3
1 Működési költségvétés 2 596,6
1 Személyi juttatások 3 752,0 3 532,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 188,4 1 241,7
3 Dologi kiadások 18 303,0 21 107,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,4 47,6
2 Felhalmozási költségvetés 510,1
1 Intézményi beruházási kiadások 3 478,9 4 607,5
2 Felújítás 5 003,0 4 307,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 36,0
3 Kölcsönök 348,9 368,0
2 Magyar Honvédség
F02 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 91 045,8 92 497,5
1 Működési költségvetés 3 010,7
1 Személyi juttatások 20 086,1 23 529,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 080,6 7 302,6
3 Dologi kiadások 38 549,0 42 428,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 842,1 1 007,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22 878,2 10 703,4
2 Felújítás 2 609,8 4 704,9
3 Kölcsönök 223,4 170,2
F02 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 27 851,4 22 954,1
1 Működési költségvetés 172,2
1 Személyi juttatások 17 972,9 13 953,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 659,2 4 292,4
3 Dologi kiadások 4 172,8 4 354,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,1 91,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,4 1,9
3 Kölcsönök 18,1 18,2
F02 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 19 591,9 19 049,3
1 Működési költségvetés 387,5
1 Személyi juttatások 12 657,5 11 936,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 226,1 4 110,6
3 Dologi kiadások 2 635,5 2 848,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,8 94,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 0,8
3 Kölcsönök 23,3 15,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F02 1 Katonai Felderítő Hivatal 9 457,5 9 496,4
1 Működési költségvetés 290,8
1 Személyi juttatások 4 482,1 4 358,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,4 1 328,6
  Vissza az oldal tetejére