Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

2002. évi XL. törvény - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról 5/14. oldal

3 Dologi kiadások 2 658,0 2 947,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 18,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 824,0 848,5
2 Felújítás 25,0 24,7
3 Kölcsönök 21,9 23,9
F02 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 619,3 1 814,8
1 Működési költségvetés 10,1
1 Személyi juttatások 969,8 1 032,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 313,5 353,6
3 Dologi kiadások 245,0 328,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 5,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 126,0
3 Kölcsönök 0,3 0,5
F04.c 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 9 229,0 8 484,0
1 Működési költségvetés 331,2
1 Személyi juttatások 4 439,4 4 003,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 361,5 1 281,4
3 Dologi kiadások 2 895,1 2 618,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 23,8
2 Felhalmozási költségvetés 106,5
1 Intézményi beruházási kiadások 526,0 649,7
2 Felújítás 349,0
3 Kölcsönök 0,6 0,7
F03.a 5 MH Katonai Ügyészségek 642,3 713,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 442,1 483,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 146,5 164,9
3 Dologi kiadások 53,4 59,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2,2
3 Kölcsönök 0,2
F05.a 6 MH Egészségügyi intézetek 5 075,0 6 808,3
1 Működési költségvetés 3 360,5
1 Személyi juttatások 2 388,4 3 569,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 822,6 1 305,1
3 Dologi kiadások 1 852,7 4 042,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 1 177,4
2 Felhalmozási költségvetés 9,7
1 Intézményi beruházási kiadások 38,2
2 Felújítás 4,0
F12.c 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 189,8 220,5
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 84,2 104,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,6 35,8
3 Dologi kiadások 52,8 52,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 36,3
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F05.a 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 250,0 250,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 250,0 134,0
F02 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 3 750,0 4 800,0
2 Felhalmozási költségvetés
5 Lakástámogatás 1 000,0 1 700,0
6 Lakásépítés 2 750,0 3 100,0
F02 6 Katonai védelmi beruházások 3 500,0 3 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 3 500,0 3 500,0
2 Ágazati célelőirányzatok
F08.a 3 Társadalmi szervek támogatása 22,1 22,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,1 22,1
F12.c. 13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 496,8
F02 14 Orosz haditechnikai szállítások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
F02 15 IFOR-kártérítés
1 Működési költségvetés 38,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4
F01.c 24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 1 196,8 1 189,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 196,8 1 154,6
F01.c 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 740,0 1 980,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 740,0 1 980,1
F01.c 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 3,2 10,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 10,3
F08.b 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 719,4
F08.b 1 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 719,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 719,4
F06.b 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 11 790,0 11 780,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 790,0 11 780,5
XIII. fejezet összesen: 235 965,5 235 965,5 242 135,6 15 619,9 237 313,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 2 412,8 2 654,5
1 Működési költségvetés 344,7 622,8
1 Személyi juttatások 1 008,8 1 126,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 331,3 385,3
3 Dologi kiadások 1 136,8 1 098,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,0 163,5
2 Felhalmozási költségvetés 70,0
1 Intézményi beruházási kiadások 92,5 167,8
2 Felújítás 23,1 11,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0
4 Központi beruházási kiadások 224,4
3 Kölcsönök 1,3 11,3
F01.a 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 398,0 429,8
1 Működési költségvetés 18,5
1 Személyi juttatások 108,0 128,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 44,0
3 Dologi kiadások 104,8 102,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,3 40,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 14,6
F03.a 3 Szakértői Intézetek 893,3 1 136,5
1 Működési költségvetés 42,5 40,8
1 Személyi juttatások 556,2 615,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,6 209,8
3 Dologi kiadások 176,0 186,0
2 Felhalmozási költségvetés 5,5
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
4 Központi beruházási kiadások 107,4
F03.d 4 IM Büntetés-végrehajtás 19 841,4 25 956,5
1 Működési költségvetés 1 886,9 1 981,3
1 Személyi juttatások 8 920,3 10 483,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 963,7 3 642,2
3 Dologi kiadások 7 021,8 7 956,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 064,0 2 678,2
2 Felhalmozási költségvetés 364,5
1 Intézményi beruházási kiadások 380,6 937,2
2 Felújítás 275,2 292,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
4 Központi beruházási kiadások 2 295,4
5 Lakástámogatás 80,0 80,0
3 Kölcsönök 20,0 88,3 99,4
F10 5 Központi Kárrendezési Iroda 1 906,5 1 478,3
1 Működési költségvetés 20,1
1 Személyi juttatások 563,5 582,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,7 224,9
3 Dologi kiadások 1 073,2 738,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 41,1 27,9
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 199,5 25,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,8
4 Központi beruházási kiadások 199,5
F03.a 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 106,6 4,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5
4 Központi beruházási kiadások 106,6
F03.d 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 2 665,6 649,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,6
4 Központi beruházási kiadások 2 665,6
F16 5 Központi beruházások maradványa
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások (nem bontott) 1,5
2 Ágazati célfeladatok
F03.d 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 530,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 492,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,6
F08.f 2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 142,9 182,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,9 154,6
F03.a 3 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 49,0 53,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 53,5
F04.d 4 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása 200,0 400,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 11,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200,0 332,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0
F04.a 6 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása 721,0
3 Alapítványok támogatása
F03.a 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0
F08.f 2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 600,0 600,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 600,0
F08.f 3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 350,0 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 350,0
4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
F01.a 1 Bolgár Országos Önkormányzat 22,0 22,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 22,0
F01.a 2 Görög Országos Önkormányzat 21,2 21,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2
F01.a 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 63,3 63,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,3 63,3
F01.a 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 125,8 125,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,8 125,8
F01.a 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 33,5 33,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,5 33,5
F01.a 6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 171,2 171,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,2 171,2
F01.a 7 Lengyel Országos Önkormányzat 21,2 21,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2
F01.a 8 Örmény Országos Önkormányzat 21,2 21,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2
F01.a 9 Szlovák Országos Önkormányzat 64,0 64,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 64,0
F01.a 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 25,0 25,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0
F01.a 11 Szerb Országos Önkormányzat 31,1 31,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,1 31,1
F01.a 12 Ruszin Országos Önkormányzat 16,1 16,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 16,1
F01.a 13 Ukrán Országos Önkormányzat 16,1 16,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 16,1
F01.a 5 EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés
F01.a 1 EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés
1 Működési költségvetés 205,7
3 Dologi kiadások 211,7
2 Felhalmozási költségvetés 23,7
1 Intézményi beruházási kiadások 24,9
F16 2 Áfa elszámolása 2000. évi PHARE támogatás maradványa
2 Felhalmozási költségvetés 8,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,2
F16 10 Fejezeti tartalék 5,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
XIV. fejezet összesen: 33 217,0 2 274,1 30 942,9 37 409,3 3 472,2 35 285,2

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
F01.a 1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 3 261,8 3 577,6
1 Működési költségvetés 271,4 434,5
1 Személyi juttatások 1 559,2 1 772,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 527,5 608,0
3 Dologi kiadások 1 331,3 1 394,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,6 139,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 53,5
2 Felújítás 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 137,8
3 Kölcsönök 15,3 15,3 10,5 10,5
F01.a 2 GM Gazdasági igazgatóság 602,4 667,0
1 Működési költségvetés 771,9 987,9
1 Személyi juttatások 174,9 180,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,2 65,9
3 Dologi kiadások 739,6 980,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,5 28,5
2 Felhalmozási költségvetés 22,3 253,9
1 Intézményi beruházási kiadások 289,0 375,3
2 Felújítás 71,4 170,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,8
4 Központi beruházási kiadások 132,6
3 Kölcsönök 0,7 0,7
F11 2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ 35,0 37,7
1 Működési költségvetés 10,0 34,6
1 Személyi juttatások 18,4 26,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,3 8,4
3 Dologi kiadások 20,3 31,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási költségvetés 2,4
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0
F13.b 3 GM Engedélyezési Közigazgatási Hivatala 596,3 636,1
1 Működési költségvetés 36,0 34,9
1 Személyi juttatások 257,0 284,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 100,2
3 Dologi kiadások 233,8 218,9
2 Felhalmozási költségvetés 12,8
1 Intézményi beruházási kiadások 55,4 66,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2
F13.b 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 35,4 42,4
1 Működési költségvetés 28,1 9,7
1 Személyi juttatások 28,2 26,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,5 7,7
3 Dologi kiadások 22,7 15,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
2 Felújítás 1,6
F09 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés 1409,2 1 153,0
1 Személyi juttatások 389,5 423,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,7 144,6
3 Dologi kiadások 786,0 591,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 5,7
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 30,0
2 Felújítás 30,0 11,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9
3 Kölcsönök 3,0 4,1 1,1
F05.a 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 48,6 52,7
1 Működési költségvetés 34,5 38,0
1 Személyi juttatások 33,0 37,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,6 14,4
3 Dologi kiadások 34,5 36,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,3
2 Felújítás 3,0 0,7
F08.b 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 24,0 25,2
1 Működési költségvetés 4,7 11,1
1 Személyi juttatások 13,4 15,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6 5,6
3 Dologi kiadások 9,7 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 0,9
F13.b 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 728,3 804,1
1 Működési költségvetés 572,4 651,4
1 Személyi juttatások 297,9 358,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,3 128,9
3 Dologi kiadások 657,5 842,5
2 Felhalmozási költségvetés 101,0
1 Intézményi beruházási kiadások 180,0 323,6
2 Felújítás 60,0 56,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,9
3 Kölcsönök 0,6 0,6
F13.b 11 Foglalkoztatási Hivatal 49,6 96,1
1 Működési költségvetés 608,3 1 000,1
1 Személyi juttatások 313,2 350,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,3 124,2
3 Dologi kiadások 221,9 458,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 10,6
2 Felhalmozási költségvetés 38,2 433,1
1 Intézményi beruházási kiadások 38,2 395,9
2 Felújítás 3,5
3 Kölcsönök 1,5 1,5
F13.b 12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 397,2 401,4
1 Személyi juttatások 31,5 34,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 13,8
3 Dologi kiadások 314,5 315,3
2 Felhalmozási költségvetés 7,0
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 14,5
2 Felújítás 25,0 18,7
3 Kölcsönök 0,7 0,7
F11 13 Magyar Geológiai Szolgálat 834,5 888,9
1 Működési költségvetés 1 247,8 683,9
1 Személyi juttatások 519,3 634,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,3 223,2
3 Dologi kiadások 1 141,0 690,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 25,4
2 Felhalmozási költségvetés 83,7
1 Intézményi beruházási kiadások 192,8 92,9
2 Felújítás 23,9 7,5
4 Központi beruházási kiadások 54,7
3 Kölcsönök 1,2 1,2
F11 14 Magyar Bányászati Hivatal 500,9 584,2
1 Működési költségvetés 21,0 26,2
1 Személyi juttatások 299,9 365,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,2 126,5
3 Dologi kiadások 90,8 91,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,5 11,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 7,4
2 Felújítás 5,1 6,8
3 Kölcsönök 0,5 0,5
F09 15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 978,3 989,2
1 Személyi juttatások 371,4 367,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,9 117,5
3 Dologi kiadások 407,5 464,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,0 2,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 40,6
2 Felújítás 4,0 1,0
3 Kölcsönök 2,0 0,5 2,6 1,2
F13.b 20 Munkaügyi Központok
1 Működési költségvetés 10 696,3 13 681,8
1 Személyi juttatások 5 565,4 6 853,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 040,9 2 461,6
3 Dologi kiadások 3 075,6 3 665,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 759,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,4 25,2
2 Felhalmozási költségvetés 407,0 1 268,4
1 Intézményi beruházási kiadások 340,0 968,8
2 Felújítás 67,0 77,2
3 Kölcsönök 7,7 8,3
F13.b 21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés 2 709,3 3 022,3
1 Személyi juttatások 737,6 944,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 271,6 336,2
3 Dologi kiadások 1 109,1 1 327,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 48,0
2 Felhalmozási költségvetés 4,6
1 Intézményi beruházási kiadások 465,0 399,6
2 Felújítás 60,0 44,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 5,6
3 Kölcsönök 5,0 6,6 1,8
F13.b 22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 1 847,0 2 116,2
1 Személyi juttatások 711,6 845,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 239,1 295,2
3 Dologi kiadások 339,2 582,8
2 Felhalmozási költségvetés 31,0
1 Intézményi beruházási kiadások 383,3 249,8
2 Felújítás 173,8 72,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8
3 Kölcsönök 2,3 2,3
F09 24 Országos Atomenergia Hivatal 357,0 386,6
1 Működési költségvetés 1 016,3 1 023,4
1 Személyi juttatások 402,1 410,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 145,3 143,9
3 Dologi kiadások 535,9 549,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 123,3
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 90,0 75,0
2 Felújítás 10,0 10,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F11 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 3 600,0 3 600,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 3 600,0 3 122,6
F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 123,0 64,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,6
4 Központi beruházási kiadások 123,0
F13.b 3 Földmérés és térképészet beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,6
2 Ágazati célelőirányzatok
F13.b 4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 114,5 114,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,5 118,1
F13.b 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 135,5 135,5
1 Működési költségvetés 2,0
3 Dologi kiadások 11,0 81,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,5 70,1
F16 6 Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,5
F07 7 Állami Támogatású Bérlakás Program 9 000,0 12 800,0
1 Működési költségvetés 15,7
3 Dologi kiadások 16,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 000,0 676,0
F07 8 Lakóépületek energia megtakarítási programja 3 000,0 200,0
2 Felhalmozási költségvetés 3 000,0
3 Vállalkozási célelőirányzatok
F13.a 1 Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 29 159,5 28 902,0
1 Működési költségvetés 200,0 159,0
3 Dologi kiadások 550,0 1 426,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 394,0 3 921,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 1,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21 465,5 9 542,6
3 Kölcsönök 900,0 1 713,5 8,0
F13.b 2 „Hannover 2000”
1 Működési költségvetés 27,9
3 Dologi kiadások 81,6
2 Felhalmozási költségvetés 28,3
F13.b 3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 516,6
F13.b 2 Turisztikai célelőirányzat 29 878,5 30 091,5
1 Működési költségvetés 232,2
3 Dologi kiadások 4 000,0 486,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 299,6 7 239,2
2 Felhalmozási költségvetés 175,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 578,9 1 952,8
3 Kölcsönök 64,1
F13.a 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 17 225,2 15 516,7
1 Működési költségvetés 679,2 331,8
3 Dologi kiadások 532,3 270,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 667,7 1 133,7
2 Felhalmozási költségvetés 503,0 302,8
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 207,4 2 790,5
F13.a 7 Regionális gazdaságépítési célelőirányzat 5 000,0 6 770,0
1 Működési költségvetés 13,6
3 Dologi kiadások 100,0 35,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 468,6
2 Felhalmozási költségvetés 3 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 4 671,7
F02 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 193,0 193,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,0 193,3
F01.c 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 1 230,8 1 230,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 230,8 1 230,8
  Vissza az oldal tetejére