Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.7.)

2002. évi XLVI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról * 

1. § A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OIT)

b) összeállítja a bírósági fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek,”

2. § A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 5. §-ának (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A legfőbb ügyész)

k) összeállítja az ügyészségi fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként előterjeszt az Országgyűlésnek,”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére