Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.17.)

2002. évi LVI. törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő beruházásai közbeszerzési eljárásainak szabályszerű lezárása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A belügyminiszter a 11. § (4) bekezdése szerinti határidőt a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén - kérelemre - legfeljebb a határidő lejártát követő évi új induló céltámogatásokról szóló első kormányközlemény közzétételének határidejét megelőző 30. napig meghosszabbíthatja.”

2. § A Cct. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[14. § (1) Ha az önkormányzat ugyanazon műszaki tartalmú beruházáshoz címzett és céltámogatásban is részesül, az egyik támogatásra való jogosultságát elveszíti és választása szerint az egyik támogatásról haladéktalanul le kell mondania. Az önkormányzat a központi támogatásra való jogosultságot elveszíti, ha]

b) a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül - a 11. § (5) bekezdése, a 12/A. § és a 21/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - nem kezdi meg a kivitelezést,”

3. § A Cct. 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Ha az önkormányzat]

c) a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított tizenkét hónapon belül - a 11. § (5) bekezdése, a 12/A. § és a 21/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - nem kezdi meg a kivitelezést,”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba; rendelkezéseit a 2001. évben indult beruházásokra is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére