Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.26.)

2002. évi LXII. törvény - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 4/15. oldal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
95 Területrendezési célfeladat 120,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 42,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0
3 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 20,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,9
4 EU Kommunikációs Közalapítvány 1 500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0
5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
6 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2
7 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 135,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 135,0
8 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 663,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 663,0
9 Millenáris Kht. támogatása 312,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 312,5
10 Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása 225,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,0
11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 15,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7
12 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 25,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0
14 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 14,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6
15 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
16 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,7
17 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
5 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 792,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 792,6
2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0
3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0
4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 601,5
5 Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése 8 933,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 933,3
6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 035,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 035,3
7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelem pótléka 1 424,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0
9 Egyházi Kulturális Alap 500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0
10 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása 850,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 850,0
6 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 34,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3
2 Görög Országos Önkormányzat 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 165,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,6
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3
6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9
7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3
8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3
9 Szlovák Országos Önkormányzat 85,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,1
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 45,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3
12 Ruszin Országos Önkormányzat 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2
13 Ukrán Országos Önkormányzat 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2
7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
1 PHARE HU0010-01 Access 1999/2000
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 25,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0
2 Felhalmozási költségvetés 275,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
2 PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 50,0
1 Működési költségvetés 750,0
3 Dologi kiadások 400,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0
5 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 71,0
1 Működési költségvetés 104,0
3 Dologi kiadások 75,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
6 Diszkrimináció ellenes program 225,5
1 Működési költségvetés 483,0
3 Dologi kiadások 300,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,5
10 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 576,7
1 Működési költségvetés 102,6
3 Dologi kiadások 150,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
2 Felhalmozási költségvetés 410,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 738,8
11 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 2 508,5
1 Működési költségvetés 488,6
3 Dologi kiadások 433,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 954,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 517,9
12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 367,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 67,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 004,4
1 Működési költségvetés 453,2
3 Dologi kiadások 81,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 812,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 488,7
15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 522,8
1 Működési költségvetés 371,3
3 Dologi kiadások 49,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0
2 Felhalmozási költségvetés 742,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 987,8
16 INTERREG III. HU 02XX 211,2
1 Működési költségvetés 107,5
3 Dologi kiadások 75,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés 430,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 573,4
17 INTERREG III. HU 03XX 150,3
1 Működési költségvetés 87,9
3 Dologi kiadások 50,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés 351,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 439,7
18 Projekt Generation Facility 1 400,0
1 Működési költségvetés 337,5
3 Dologi kiadások 737,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0
19 PHARE ACCESS 2002. HU0210 62,5
1 Működési költségvetés 463,0
3 Dologi kiadások 141,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 384,3
20 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03
1 Működési költségvetés 400,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0
2 ACQUIS átvételének nemzeti programja
1 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése 1 017,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 642,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 213,5
3 Dologi kiadások 161,5
2 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés 1 257,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 857,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 400,0
3 Uniós projektek előkészítése 232,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 232,0
8 Támogatási célprogram
1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 7 400,1
1 Működési költségvetés 200,0
3 Dologi kiadások 200,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0
10 Fejezeti tartalék 406,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 406,4
1-9. cím összesen: 124 981,9 12 565,1 112 416,8
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 064,8
1 Működési költségvetés 6,0
1 Személyi juttatások 608,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,6
3 Dologi kiadások 214,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 42,3
2 Felújítás 2,0
10. cím összesen: 1 070,8 6,0 1 064,8
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 7 608,4
1 Működési költségvetés 50,0
1 Személyi juttatások 4 498,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 447,9
3 Dologi kiadások 956,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 428,1
2 Felújítás 105,6
5 Lakástámogatás 18,5
2 Információs Hivatal 7 548,5
1 Működési költségvetés 50,0
1 Személyi juttatások 2 977,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 953,2
3 Dologi kiadások 2 980,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 485,2
2 Felújítás 78,0
5 Lakástámogatás 12,2
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 12 932,9
1 Működési költségvetés 147,6
1 Személyi juttatások 6 866,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 197,7
3 Dologi kiadások 2 229,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 386,5
2 Felújítás 104,0
5 Lakástámogatás 22,3
3 Kölcsönök 23,0 23,0
11. cím összesen: 28 360,4 270,6 28 089,8
12 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 27 100,0
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 11 400,0
13 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 070,0
14 Központosított bevételek
1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 420,0
X. fejezet összesen: 199 983,1 13 261,7 141 571,4

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása 5 324,0
1 Működési költségvetés 600,0
1 Személyi juttatások 3 001,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,9
3 Dologi kiadások 1 507,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8
2 Felhalmozási költségvetés 4 000,0
1 Intézményi beruházási kiadások 4 146,4
2 Felújítás 208,6
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 792,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 201,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 381,2
3 Dologi kiadások 140,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 69,9
3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 354,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,6
3 Dologi kiadások 106,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 34,2
4 Területi Főépítészi Irodák 329,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,0
3 Dologi kiadások 101,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,3
2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 494,1
1 Működési költségvetés 958,6
1 Személyi juttatások 5 246,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 735,2
3 Dologi kiadások 1 122,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,4
2 Felhalmozási költségvetés 8,5
1 Intézményi beruházási kiadások 109,4
2 Felújítás 43,9
4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 3 930,7
1 Működési költségvetés 162,4
1 Személyi juttatások 1 837,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 627,8
3 Dologi kiadások 1 380,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,1
2 Felújítás 2,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 20 612,5
1 Működési költségvetés 996,3
1 Személyi juttatások 8 846,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 814,0
3 Dologi kiadások 3 816,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 394,4
2 Felhalmozási költségvetés 28,2
1 Intézményi beruházási kiadások 4 094,8
2 Felújítás 671,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 28 700,5
1 Működési költségvetés 1 987,4
1 Személyi juttatások 19 355,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 328,3
3 Dologi kiadások 4 898,6
2 Felhalmozási költségvetés 30,0
2 Felújítás 135,9
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 4 235,5
1 Működési költségvetés 201,0
1 Személyi juttatások 2 988,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 977,0
3 Dologi kiadások 467,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 5 479,7
1 Működési költségvetés 207,8
1 Személyi juttatások 3 822,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 248,1
3 Dologi kiadások 615,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 3 761,9
1 Működési költségvetés 159,0
1 Személyi juttatások 2 617,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 855,5
3 Dologi kiadások 448,4
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 6 933,1
1 Működési költségvetés 293,4
1 Személyi juttatások 4 873,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 590,7
3 Dologi kiadások 760,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 4 051,6
1 Működési költségvetés 180,0
1 Személyi juttatások 2 824,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 923,7
3 Dologi kiadások 481,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 4 265,1
1 Működési költségvetés 199,9
1 Személyi juttatások 2 902,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 945,7
3 Dologi kiadások 459,3
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 157,2
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 3 891,8
1 Működési költségvetés 203,4
1 Személyi juttatások 2 754,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 900,2
3 Dologi kiadások 440,5
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 5 022,8
1 Működési költségvetés 202,4
1 Személyi juttatások 3 497,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 143,1
3 Dologi kiadások 584,4
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2 920,4
1 Működési költségvetés 115,2
1 Személyi juttatások 2 035,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,6
3 Dologi kiadások 335,7
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 3 973,6
1 Működési költségvetés 273,7
1 Személyi juttatások 2 810,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 917,9
3 Dologi kiadások 484,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
2 Felújítás 34,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 3 044,0
1 Működési költségvetés 149,8
1 Személyi juttatások 2 101,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 686,6
3 Dologi kiadások 405,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 592,5
1 Működési költségvetés 102,4
1 Személyi juttatások 1 806,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,6
3 Dologi kiadások 297,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 8 283,3
1 Működési költségvetés 350,9
1 Személyi juttatások 5 749,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 875,9
3 Dologi kiadások 1 005,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 4 223,7
1 Működési költségvetés 190,1
1 Személyi juttatások 2 923,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 956,3
3 Dologi kiadások 534,2
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 5 012,9
1 Működési költségvetés 189,6
1 Személyi juttatások 3 492,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 140,0
3 Dologi kiadások 567,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 3 005,8
1 Működési költségvetés 174,4
1 Személyi juttatások 2 134,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 697,4
3 Dologi kiadások 348,3
20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2 944,3
1 Működési költségvetés 170,9
1 Személyi juttatások 2 048,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 669,1
3 Dologi kiadások 397,3
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 3 813,8
1 Működési költségvetés 166,1
1 Személyi juttatások 2 626,0
2 Munkaadókat terhelőjárulékok 857,9
3 Dologi kiadások 442,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 49,9
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 3 086,4
1 Működési költségvetés 167,0
1 Személyi juttatások 2 168,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 707,9
3 Dologi kiadások 376,6
23 Készenléti Rendőrség 7 201,7
1 Működési költségvetés 638,7
1 Személyi juttatások 4 985,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 609,5
3 Dologi kiadások 1 245,7
24 Köztársasági Őrezred 5 920,0
1 Működési költségvetés 239,6
1 Személyi juttatások 4 247,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 358,3
3 Dologi kiadások 554,1
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 7 162,4
1 Működési költségvetés 51,9
1 Személyi juttatások 2 056,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 587,5
3 Dologi kiadások 2 416,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 197,6
1 Intézményi beruházási kiadások 1 922,8
2 Felújítás 1 403,1
2 Határőrigazgatóságok 31 185,8
1 Működési költségvetés 537,0
1 Személyi juttatások 21 073,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 912,5
3 Dologi kiadások 3 737,1
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 8 516,5
1 Működési költségvetés 400,7
1 Személyi juttatások 5 179,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 645,9
3 Dologi kiadások 1 209,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 303,5
2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2 471,2
2 Felújítás 126,0
8 Távközlési Szolgálat 1 650,8
1 Működési költségvetés 309,2
1 Személyi juttatások 500,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 169,8
3 Dologi kiadások 1 289,7
10 Duna Palota és Kiadó 236,3
1 Működési költségvetés 223,3
1 Személyi juttatások 189,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,6
  Vissza az oldal tetejére