Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.26.)

2002. évi LXII. törvény - a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 5/15. oldal

3 Dologi kiadások 164,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5
2 Felújítás 24,0
11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 16 934,0
1 Működési költségvetés 4 500,0
1 Személyi juttatások 1 477,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 494,8
3 Dologi kiadások 15 452,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3 690,0
2 Felújítás 149,4
12 Rendőrtiszti Főiskola 1 461,1
1 Működési költségvetés 248,8
1 Személyi juttatások 952,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,2
3 Dologi kiadások 255,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 71,6
2 Felújítás 62,7
13 BM Központi Kórház és intézményei 1 278,0
1 Működési költségvetés 2 769,5
1 Személyi juttatások 2 291,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 786,6
3 Dologi kiadások 882,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0
2 Felújítás 40,0
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 127,5
1 Működési költségvetés 1 443,2
1 Személyi juttatások 1 543,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,2
3 Dologi kiadások 1 698,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1
2 Felhalmozási költségvetés 472,6
1 Intézményi beruházási kiadások 91,5
2 Felújítás 175,4
17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 258,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 94,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5
3 Dologi kiadások 90,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 43,6
18 Oktatási igazgatóság
1 Oktatási Igazgatóság 1 034,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 268,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,2
3 Dologi kiadások 527,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 136,4
2 Felújítás 43,9
2 Tanintézetek 5 698,0
1 Működési költségvetés 482,3
1 Személyi juttatások 3 442,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 123,1
3 Dologi kiadások 1 538,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0
2 Felújítás 2,0
3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 184,2
1 Működési költségvetés 486,5
1 Személyi juttatások 167,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,8
3 Dologi kiadások 448,9
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Rend és közbiztonsági beruházások 3 760,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 3 760,0
4 Tűzvédelmi beruházások 440,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 440,0
5 Lakáscélú beruházás 818,6
2 Felhalmozási költségvetés
5 Lakástámogatás 818,6
6 Lakásépítés 400,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Lakásépítés 400,0
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
3 Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2 Felhalmozási költségvetés 4 308,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 308,3
4 Közrendvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0
7 Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0
10 NATO-tagsággal kapcsolatos feladatok 115,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 42,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,3
3 Dologi kiadások 60,7
11 Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 8,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
15 Európai integrációs feladatok 1 585,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,3
3 Dologi kiadások 464,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 513,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 484,6
28 Hivatásos állomány életbiztosítása 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 150,0
29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 10 895,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 895,0
30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1 Működési költségvetés 390,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0
2 Felhalmozási költségvetés 60,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0
31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 1 540,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 853,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 272,0
3 Dologi kiadások 125,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 90,0
53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása 5,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
54 Energia racionalizálás
2 Felhalmozási költségvetés 43,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,0
55 Fogyasztóvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 73,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0
58 Állami Támogatású Bérlakás Program 10 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0
59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja 2 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0
60 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0
62 Településrendezési célfeladat 94,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,7
63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 25,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások, támogatások 25,0
64 IDEA program támogatása 40,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0
3 Szakszervezetek támogatása 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 16,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 108,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,0
6 Társadalmi segítők támogatása 120,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása 308,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,2
10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 360,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0
11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
5 HU-0103-01 COP2001 20,0
1 Működési költségvetés 490,6
3 Dologi kiadások 510,6
6 HU02-XX-XX COP2002 732,9
1 Működési költségvetés 425,1
3 Dologi kiadások 775,4
2 Felhalmozási költségvetés 454,4
1 Intézményi beruházási kiadások 837,0
7 HU03-XX-XX COP2003 146,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 146,0
8 Katasztrófavédelem PHARE programja 156,0
1 Működési költségvetés 207,0
3 Dologi kiadások 234,0
2 Felhalmozási költségvetés 988,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 117,0
14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 660,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 660,0
16 Fejezeti tartalék 65,3 65,3
1-19. cím összesen: 311 224,8 36 163,0 275 061,8
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 15 093,5
12 Gyermekvédelmi szakellátás 13 537,5
13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 17 757,6
14 Nappali szociális intézményi ellátás 5 596,3
15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 942,7
16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 12 791,2
17 Gyermekek napközbeni ellátása 4 612,0
18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 266,7
19 Óvodai nevelés 56 586,9
20 Iskolai oktatás 275 501,9
21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 25 985,1
22 Alapfokú művészetoktatás 11 609,6
23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 23 854,5
24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 51 363,9
2 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 600,0
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 600,0
3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0
4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0
5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 263,5
6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0
7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 340,0
8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0
9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 990,0
10 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz 500,0
11 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0
12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0
13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0
14 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0
15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 385,0
16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 410,0
17 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása 300,0
18 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 3 000,0
19 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása 795,0
3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 11 500,0
2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0
3 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0
4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Működtetési hozzájárulás 7 000,1
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 500,0
3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 104,0
4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 204,5
5 Színházak pályázati támogatása 605,0
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2 322,8
2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 235,9
3 Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez 819,3
4 Tanulók tankönyvvásárlása 4 605,3
5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 606,3
6 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0
7 Szakmai fejlesztési feladatok 4 000,0
8 Pedagógiai szakszolgálat 2 402,2
9 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 206,5
2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 59 005,7
2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 13 000,0
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 613,0
6 Címzett- és céltámogatások 56 505,0
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 573,00
8 Céljellegű decentralizált támogatás
1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 300,0
2 Vis maior tartalék 243,9
23. cím összesen: 726 365,4
XI. fejezet összesen: 1 037 590,2 36 163,0 275 061,8

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintban


Cím-
szám


Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
szám
Kie-
melt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név
Elő-
irány-
zat-
cso-
port-
név


FEJEZET


2003. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 7 928,8
1 Működési költségvetés 278,0
1 Személyi juttatások 4 164,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 309,5
3 Dologi kiadások 2 055,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 176,0
1 Intézményi beruházási kiadások 550,0
2 Felújítás 112,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda 1 221,4
1 Működési költségvetés 260,0
1 Személyi juttatások 909,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,9
3 Dologi kiadások 242,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,1
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 7 064,1
1 Működési költségvetés 12 000,0
1 Személyi juttatások 8 236,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 797,2
3 Dologi kiadások 6 433,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 069,8
2 Felújítás 480,0
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 2 895,8
1 Működési költségvetés 4 883,0
1 Személyi juttatások 3 180,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 047,7
3 Dologi kiadások 2 556,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 499,2
2 Felújítás 480,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 6 767,6
1 Működési költségvetés 1 095,0
1 Személyi juttatások 4484,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 500,8
3 Dologi kiadások 1 846,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 63,0
1 Intézményi beruházási kiadások 31,5
2 Felújítás 60,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 2 067,4
1 Működési költségvetés 956,7
1 Személyi juttatások 1 739,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,9
3 Dologi kiadások 583,1
2 Felhalmozási költségvetés 73,3
1 Intézményi beruházási kiadások 161,5
2 Felújítás 35,0
7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 000,0
1 Működési költségvetés 1 200,0
1 Személyi juttatások 647,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 212,4
3 Dologi kiadások 433,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0
2 Felhalmozási költségvetés 480,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 286,4
3 Kölcsönök 15,0
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 10 943,0
1 Működési költségvetés 8 540,0
1 Személyi juttatások 9 465,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 321,0
3 Dologi kiadások 5 934,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 541,4
2 Felújítás 215,0
3 Kölcsönök 5,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 2 262,4
1 Működési költségvetés 3 487,0
1 Személyi juttatások 2 361,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 824,6
3 Dologi kiadások 2 564,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,1
2 Felhalmozási költségvetés 250,0
1 Intézményi beruházási kiadások 105,3
2 Felújítás 100,0
5 Agrárintervenciós központ 674,3
1 Működési költségvetés 300,0
1 Személyi juttatások 487,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,3
3 Dologi kiadások 491,7
2 Felhalmozási költségvetés 240,0
1 Intézményi beruházási kiadások 75,4
2 Felújítás 5,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 6 517,8
1 Működési költségvetés 1 258,1
1 Személyi juttatások 3 489,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4
3 Dologi kiadások 2 257,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0
2 Felhalmozási költségvetés 141,9
1 Intézményi beruházási kiadások 692,3
2 Felújítás 207,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5
7 Közművelődési intézmények 746,0
1 Működési költségvetés 130,0
1 Személyi juttatások 338,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,9
3 Dologi kiadások 237,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 145,0
2 Felújítás 40,0
8 Agrárkutató intézetek 3 705,2
1 Működési költségvetés 2 153,0
1 Személyi juttatások 2 837,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 961,9
3 Dologi kiadások 1 841,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés 25,0
1 Intézményi beruházási kiadások 132,1
2 Felújítás 110,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Intézmények központi beruházásai 670,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 670,0
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 40,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 28,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0
2 Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés 1 673,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 240,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 116,0
3 Dologi kiadások 524,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 199,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,0
3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0
4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása 700,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0
5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 588,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 96,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 491,8
6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 16,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,4
7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 330,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
9 Vízügyi feladatok támogatása 365,0
2 Felhalmozási költségvetés 700,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 065,0
3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja
1 PHARE támogatásból megvalósuló programok
1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása 101,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 56,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,9
3 Dologi kiadások 15,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,1
2 Felhalmozási költségvetés 270,0
1 Intézményi beruházási kiadások 270,0
2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer 118,0
2 Felhalmozási költségvetés 490,0
1 Intézményi beruházási kiadások 608,0
3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása 19,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5
3 Dologi kiadások 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 74,0
1 Intézményi beruházási kiadások 86,3
4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 180,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9
3 Dologi kiadások 0,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés 458,0
1 Intézményi beruházási kiadások 629,1
5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 108,0
1 Működési költségvetés 231,0
1 Személyi juttatások 21,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,7
3 Dologi kiadások 30,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 275,0
6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság 57,0
1 Működési költségvetés 221,0
1 Személyi juttatások 39,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,6
3 Dologi kiadások 3,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 221,0
7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02B/AG02) 44,0
1 Működési költségvetés 201,0
1 Személyi juttatások 30,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8
  Vissza az oldal tetejére