Időállapot: közlönyállapot (2002.II.27.)

16/2002. (II. 27.) OGY határozat

a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló, Budapesten, 2001. június 22-én kelt Egyezményt (CMNI);

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítésről szóló okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert - aki egyúttal az Egyezmény letéteményesének nevében is eljár - a megerősítő okirat letétbe helyezésére;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére