Időállapot: közlönyállapot (2002.II.27.)

18/2002. (II. 27.) OGY határozat

a XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról * 

Az Országgyűlés

1. támogatja a Magyar Köztársaság Kormányának, Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének és a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének közös szándékát, hogy Budapest Főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál megpályázza a 2012-ben sorra kerülő XXX. Olimpiai Játékok, valamint a XIV. Paralimpiai Játékok megrendezésének jogát;

2. szem előtt tartva az olimpiai játékok megrendezésének várható kedvező gazdasági és társadalmi hatását, szorgalmazza a sikeres pályázat érdekében szükséges nemzeti egyetértést és összefogást az állampolgárok lehető legszélesebb körének bevonásával, véleménynyilvánítási lehetőségének biztosításával, a közvetett és közvetlen demokrácia intézményrendszerén keresztül;

3. üdvözli az Olimpiai Pályázat Előkészítő Bizottság (OPEB) megalakulását, s egyúttal e szervezetet felkéri, hogy készíttesse el a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, és azt - 2002. augusztus végéig állásfoglalás céljából terjessze az Országgyűlés illetékes bizottságai, a Kormány, Budapest Főváros Közgyűlése, a Pest Megyei Közgyűlés, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlése elé;

4. felkéri a Kormányt, hogy a megvalósíthatósági tanulmány alapján - 2002. szeptember végéig - tájékoztassa az Országgyűlést a pályázat, a rendezés, és az ehhez szükséges fejlesztések költségeinek mértékéről, különös tekintettel a szükséges állami szerepvállalás nagyságrendjéről, továbbá a sikeres pályázat és rendezés érdekében szükséges pénzügyi garanciavállalások mértékéről;

5. felkéri a Kormányt, hogy ezzel egyidejűleg - amennyiben megítélése szerint a megalapozó munka ezt alátámasztja - tegyen javaslatot a 2012. évi XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok megrendezési jogának megpályázásában és a Játékok megrendezésében való állami szerepvállalásra, különös tekintettel a felkészüléshez szükséges fejlesztések állami forrásból fedezendő részének nagyságára. A Magyar Olimpiai Bizottsággal, Budapest Főváros Közgyűlésével, a Pest Megyei Közgyűléssel, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével és a Magyar Paralimpiai Bizottsággal egyeztetett javaslat tartalmazza a Játékok megrendezésére való felkészülés menetének, a fejlesztések megvalósításának és forrásellátásának ütemezését, mutassa be a terhek és felelősségi körök tervezett megosztását, valamint a felkészülés irányításának tervezett szervezetét, aminek ismeretében az Országgyűlés állást foglalhat mind a program egészét, mind az állami forrásellátás ütemezését illetően;

6. felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, hogy a pályázat esélyeinek növelése, valamint a feladatok egymásra torlódásának megelőzése érdekében a Játékok megrendezéséhez kapcsolódó, de egyébként is szükséges fejlesztések közül melyek indíthatók, illetve várhatóan melyek indítása támogatható már a 2003. évi állami költségvetés keretében; továbbá felkéri a Kormányt, hogy biztosítsa, hogy ezen beruházások megfelelő versenyeztetési, illetve közbeszerzési eljárásokon keresztül valósuljanak meg. A vizsgálat eredményéről és az azzal kapcsolatos szándékáról 2002. szeptember végéig tájékoztassa az Országgyűlést;

7. felkéri a Kormányt, hogy az olimpiai pályázathoz kapcsolódóan tegyen meg mindent a magyar sport átfogó fejlesztése érdekében, szem előtt tartva az általános sportpolitikai célok mellett a megrendezni kívánt olimpiai játékokon való sikeres szereplés feltételeinek megteremtését is, lévén az olimpia és a paralimpia megpályázása egyben a magyar sport átfogó fejlesztésére vonatkozó döntés is.


  Vissza az oldal tetejére