Időállapot: közlönyállapot (2002.VI.5.)

25/2002. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Gazdasági bizottságba

dr. Szekeres Imre korábban megüresedett helyére

Puch Lászlót,

a Területfejlesztési bizottságba

dr. Baráth Etele korábban megüresedett helyére

Szabó Györgyöt,

a bizottság elnökévé,

az Alkotmány- és igazságügyi bizottságba

dr. Hankó Faragó Miklós korábban megüresedett helyére

dr. Fodor Gábort,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

Pál Tibor korábban megüresedett helyére

Donáth Lászlót,

a Külügyi bizottságba

Szabó Vilmos korábban megüresedett helyére

Hárs Gábort,

az Önkormányzati bizottságba

Szabó György helyett

Jauernik Istvánt,

a Területfejlesztési bizottságba

dr. Kis Zoltán korábban megüresedett helyére

dr. Wekler Ferencet,

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmány- és igazságügyi bizottságba

dr. Fodor Gábor helyett

dr. Eörsi Mátyást,

Iváncsik Imre korábban megüresedett helyére

Devánszkiné dr. Molnár Katalint,

az Egészségügyi bizottságba

Szabó György helyett

Molnár Lászlót,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

Donáth László helyett

Urbán Árpádot,

dr. Szabó Zoltán helyett

Molnár Józsefet,

Gusztos Péter helyett

dr. Simon Gábort,

az Európai integrációs ügyek bizottságába

Szalay Gábor korábban megüresedett helyére

Káli Sándort,

a Foglalkoztatási bizottságba

Devánszkiné dr. Molnár Katalin helyett

dr. Juhászné Lévai Katalint,

Gyárfás Ildikó helyett

Kis Pétert,

Horn Gábor korábban megüresedett helyére

Szabó Gyulát,

a Gazdasági bizottságba

Kovács Kálmán korábban megüresedett helyére

Zwack Pétert,

Szalay Gábor korábban megüresedett helyére

Molnár Albertet,

a Honvédelmi bizottságba

dr. Gyimesi József helyett

Ágota Gábort,

Tóth István helyett

Dobó Lászlót,

az Idegenforgalmi bizottságba

dr. Bőhm András helyett

Kránitz Lászlót,

Zwack Péter helyett

dr. Szent-Iványi Istvánt,

az Ifjúsági és sport bizottságba

Laboda Gábor helyett

Szitka Pétert,

Gusztos Péter helyett

dr. Tóth Istvánt,

az Informatikai és távközlési bizottságba

dr. Magyar Bálint helyett

Mécs Imrét,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

Kovács Kálmán korábban megüresedett helyére

dr. Bőhm Andrást,

Szalay Gábor korábban megüresedett helyére

Gőgös Zoltánt,

a Környezetvédelmi bizottságba

dr. Kis Zoltán korábban megüresedett helyére

Devánszkiné dr. Molnár Katalint,

dr. Magyar Bálint korábban megüresedett helyére

Gusztos Pétert,

a Kulturális és sajtó bizottságba

Gulyás József helyett

dr. Szabó Zoltánt,

a Külügyi bizottságba

Hárs Gábor helyett

dr. Gedei Józsefet,

Kocsi László helyett

dr. Fazakas Szabolcsot,

Zwack Péter helyett

Kékesi Tibort,

a Mezőgazdasági bizottságba

dr. Kis Zoltán korábban megüresedett helyére

Zwack Pétert,

a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Hankó Faragó Miklós korábban megüresedett helyére

dr. Bőhm Andrást,

az Oktatási és tudományos bizottságba

dr. Bőhm András helyett

dr. Kozma Józsefet,

dr. Juhászné Lévai Katalin helyett

Arató Gergelyt,

Horn Gábor korábban megüresedett helyére

Gusztos Pétert,

az Önkormányzati bizottságba

dr. Demszky Gábor korábban megüresedett helyére

Tóth Gyulát,

Jauernik István helyett

Gyárfás Ildikót,

a Rendészeti bizottságba

dr. Kóródi Mária korábban megüresedett helyére

Vadász Istvánt,

a Szociális és családügyi bizottságba

Pál Tibor korábban megüresedett helyére

Török Zsolt Bernáthot,

a Területfejlesztési bizottságba

dr. Wekler Ferenc helyett

Hagyó Miklóst

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére